1 Korintasve 1:1 ALB 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Korintasve 1:1 ALB ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse

1 Korintasve 1:1 ALB

Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Sosten,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Corinthians 1:1 ALB Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 1 Korintasve 1:1 ALB 4K Wallpaper - Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

1 Korintasve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korintasve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

Efesianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezu Krishtin:

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

Kolosianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Timote,

Veprat e Apostujve 18:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:17 (ALB) »
Atëherë të gjithë Grekët zunë Sostenin, kreun e sinagogës, dhe e rrahën para gjykatës. Por Galioni nuk donte t’ia dinte fare për këto gjëra.

2 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndisë, sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus,

Galatasve 1:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:15 (ALB) »
Po, kur i pëlqeu Perëndisë, që më kishte ndarë që nga barku i nënës dhe më thirri me anë të hirit të tij,

Galatasve 1:1 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull (jo nga njerëzit, as me anë të njeriut, por nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Perëndisë Atit, që e ringjalli prej së vdekurish),

Galatasve 2:7 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:7 (ALB) »
Madje, duke parë se mua m’u besua ungjilli për të parrethprerët, sikurse Pjetrit ai për të rrethprerët,

1 Timoteut 2:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:7 (ALB) »
për të cilin unë u vura predikues dhe apostull (them të vërtetën në Krisht, nuk gënjej), mësues i johebrenjve në besim dhe në të vërtetë.

1 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit, me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë,

1 Korintasve 9:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 9:1 (ALB) »
A s’jam unë apostull? A s’jam unë i lirë? Po a nuk e pashë Jezu Krishtin, Zotin tonë? A nuk jeni ju vepra ime në Zotin?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 1:1 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »