3 Mosebok Chapter 1 NORSK Bible Verse Images

3 Mosebok 1 Bible Verse Pictures. Choose from a large collection of inspirational, motivational and encouraging Bible verses with pictures of nature. Download and share 3 Mosebok 1 inspirational Bible verse images. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Norwegian (NORSK). The Norwegian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the NORSK Bible is not copyright. (Det Norsk Bibelselskap 1930) Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet

3 Mosebok 1:1 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa

3 Mosebok 1:2 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Tal til Israels barn og si til dem: Når nogen av eder vil bære frem for Herren et offer av buskapen, så kan I ta eders offer enten av storfeet eller av småfeet.

3 Mosebok 1:3 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Dersom hans offer er et brennoffer av storfeet, skal han ofre en han uten lyte; han skal føre den frem til inngangen til sammenkomstens telt, forat han kan være til velbehag for Herrens åsyn.

3 Mosebok 1:4 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og han skal legge sin hånd på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det og la det bli til soning for ham.

3 Mosebok 1:5 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Så skal han slakte den unge okse for Herrens åsyn; og Arons sønner, prestene, skal bære blodet frem og sprenge blodet rundt om på det alter som står ved inngangen til sammenkomstens telt.

3 Mosebok 1:6 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og så skal han flå brennofferet og dele det op i sine stykker.

3 Mosebok 1:7 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og Arons, prestens, sønner skal gjøre op ild på alteret og legge ved til rette på ilden.

3 Mosebok 1:8 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Så skal Arons sønner, prestene, legge stykkene, hodet og fettet, til rette på veden over ilden på alteret.

3 Mosebok 1:9 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Innvollene og føttene skal tvettes med vann, og så skal presten brenne det alt sammen på alteret; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.

3 Mosebok 1:10 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men dersom hans offer er et brennoffer av småfeet, av fårene eller av gjetene, så skal han ofre en han uten lyte.

3 Mosebok 1:11 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og han skal slakte den på nordsiden av alteret for Herrens åsyn; og Arons sønner, prestene, skal sprenge dens blod rundt om på alteret.

3 Mosebok 1:12 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Så skal han dele den op i sine stykker og ta med hodet og fettet; og presten skal legge dem til rette på veden over ilden på alteret.

3 Mosebok 1:13 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Innvollene og føttene skal tvettes med vann, og så skal presten bære det alt sammen frem og brenne det på alteret; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.

3 Mosebok 1:14 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt offer enten av turtelduer eller av dueunger.

3 Mosebok 1:15 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Og presten skal bære fuglen frem til alteret og vri hodet av den og brenne det på alteret; og dens blod skal krystes ut mot alterets vegg.

3 Mosebok 1:16 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Så skal han ta ut dens kro med urenheten som er i den, og kaste den på askehaugen ved østsiden av alteret.

3 Mosebok 1:17 (NORSK)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Derefter skal han flekke fuglen ved vingene, dog uten å rive dem av, og så skal presten brenne den på alteret på veden over ilden; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
Previous Chapter
« 2 Mosebok 40 (NORSK)

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Leviticus 1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Leviticus 1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Leviticus 1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Leviticus 1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Leviticus 1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Lévitique 1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Levitikus 1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਹਬਾਰ 1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लेवीय 1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લેવીય 1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
ויקרא 1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Levítico 1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lê-vi 1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Levítico 1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Levitico 1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
利 未 记 1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
利 未 記 1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Levitiku 1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Mosebok 1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Левит 1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Левит 1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 Mózes 1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Левит 1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
レビ記 1 (JPN) »

3 Mosebok (NORSK) Chapter Selection

NORSK Book Selection List

View full list of NORSK Bible Books and Chapters