Jakobsbrevet Chapter 1 SV1917 Bible Verse Images

Jakobsbrevet 1 Bible Verse Pictures. Choose from a large collection of inspirational, motivational and encouraging Bible verses with pictures of nature. Download and share Jakobsbrevet 1 inspirational Bible verse images. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Jakobsbrevet 1:1 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv stammar som bo kringspridda bland folken.

Jakobsbrevet 1:2 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

Jakobsbrevet 1:3 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.

Jakobsbrevet 1:4 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning, så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke.

Jakobsbrevet 1:5 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jakobsbrevet 1:6 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.

Jakobsbrevet 1:7 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren --

Jakobsbrevet 1:8 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.

Jakobsbrevet 1:9 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Den broder som lever i ringhet berömme sig av sin höghet.

Jakobsbrevet 1:10 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Den åter som är rik berömme sig av sin ringhet, ty såsom gräsets blomster skall han förgås.

Jakobsbrevet 1:11 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av, och dess fägring förgår; så skall ock den rike förvissna mitt i sin ävlan.

Jakobsbrevet 1:12 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Jakobsbrevet 1:13 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ingen säge, när han bliver frestad, att det är från Gud som hans frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så frestar han icke heller någon.

Jakobsbrevet 1:14 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Nej, närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas.

Jakobsbrevet 1:15 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död.

Jakobsbrevet 1:16 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Jakobsbrevet 1:17 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

Jakobsbrevet 1:18 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

Jakobsbrevet 1:19 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Jakobsbrevet 1:20 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.

Jakobsbrevet 1:21 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 1:22 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.

Jakobsbrevet 1:23 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:

Jakobsbrevet 1:24 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hurudan han var.

Jakobsbrevet 1:25 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Jakobsbrevet 1:26 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 1:27 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
याकूब 1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
يَعقُوب 1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jakobit 1 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヤコブの手紙 1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1 (NORSK) »

Jakobsbrevet (SV1917) Chapter Selection

1 2 3 4 5

SV1917 Book Selection List