Второзаконие 1:2 BULG Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Второзаконие 1:2 BULG mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper

Второзаконие 1:2 BULG

(Има единадесет дена разстояние от Хорив през пътя на поляната Сиир до Кадис-варни).

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Второзаконие 1:2 BULG Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Второзаконие 1:2 BULG Mobile Phone Wallpaper - (Има единадесет дена - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Второзаконие 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Второзаконие 1:2 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Числа 13:26 BULG Bible Verse Image
Числа 13:26 (BULG) »
И отивайки дойдоха при Моисея, при Аарона и при цялото общество израилтяни в Фаранската пустиня, в Кадис; и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и показаха им плода на земята.

Числа 32:8 BULG Bible Verse Image
Числа 32:8 (BULG) »
Така сториха бащите ви, когато ги изпратиха от Кадис-варни, за да видят земята;

Второзаконие 9:23 BULG Bible Verse Image
Второзаконие 9:23 (BULG) »
После, когато Господ ви изпрати от Кадис-варни и рече: Вървете наред та завладейте земята, която ви давам, тогава вие не се покорихте на заповедта на Господа вашия Бог, и не Му повярвахте, нито послушахте гласа Му.

Второзаконие 2:8 BULG Bible Verse Image
Второзаконие 2:8 (BULG) »
Така минахме покрай братята си исавците, които живееха в Сиир, през пътя по полето от Елат и от Есион-гавер. Върнахме се та минахме през пътя по Моавската пустиня.

Второзаконие 1:44 BULG Bible Verse Image
Второзаконие 1:44 (BULG) »
Тогава аморейците, които живееха на оная поляна, излязоха против вас, гониха ви, както правят пчелите, и поразиха ви в Сиир и до Орма,

Второзаконие 2:4 BULG Bible Verse Image
Второзаконие 2:4 (BULG) »
И заповядай на людете, като им кажеш: Ще минете през пределите на братята си исавците, които живеят в Сиир, и те ще се убоят от вас. За това, внимавайте добре;

Изход 3:1 BULG Bible Verse Image
Изход 3:1 (BULG) »
А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив.

Числа 20:17 BULG Bible Verse Image
Числа 20:17 (BULG) »
Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим през целия друм; няма да се отбием ни надясно ни наляво, докато не преминем твоите предели.

Левит 2:14 BULG Bible Verse Image
Левит 2:14 (BULG) »
И ако принесеш Господу хлебен принос от първите плодове, то за хлебен принос от първите си плодове да принесеш класове пържени на огън, жито очукано от пресни класове.

Левит 9:23 BULG Bible Verse Image
Левит 9:23 (BULG) »
И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на всичките люде.

Исус Навиев 14:6 BULG Bible Verse Image
Исус Навиев 14:6 (BULG) »
В това време, като се приближиха юдейците при Исуса в Галгал, Халев, сина на Ефония Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Моисей за мене и за тебе в Кадис-варни.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Deuteronomy 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Deuteronomy 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Deutéronome 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Deuteronomium 1:2 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דברים 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 1:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Deuteronomio 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Deuteronomio 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
申 命 记 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
申 命 記 1:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
5 Mosebok 1:2 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
5 Mózes 1:2 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
5 Mosebok 1:2 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »