2 Kronikave 36:23 ALB 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Kronikave 36:23 ALB ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -

2 Kronikave 36:23 ALB

"Kështu thotë Kiri, mbret i Persisë: Zoti, Perëndia i qiejve, më ka dhënë tërë mbretëritë e dheut. Ai më ka urdhëruar t’i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Judë. Kush nga ju i përket popullit të tij? Zoti, Perëndia i tij, qoftë me të dhe le të niset!".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Chronicles 36:23 ALB Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab
Picture 03 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab
Picture 04 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab
Picture 05 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab
Picture 06 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab
Picture 07 - 2 Kronikave 36:23 ALB 4K Wallpaper -
View New Tab

2 Kronikave 36:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Kronikave 36:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 8:31 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:31 (ALB) »
Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?

Zakaria 2:6 ALB Bible Verse Image
Zakaria 2:6 (ALB) »
Oh, oh! "Ikni nga vendi i veriut," thotë Zoti, "sepse ju kam shpërndarë si katër erërat e qiellit," thotë Zoti.

Danieli 5:23 ALB Bible Verse Image
Danieli 5:23 (ALB) »
përkundrazi je ngritur kundër Zotit të qiellit, urdhërove të të sjellin përpara vazot e tempullit të tij, dhe me to keni pirë verë ti dhe të mëdhenjtë e tu, bashkëshortet e tua dhe konkubinat e tua. Përveç kësaj ke lëvduar perënditë prej argjendi, prej ari, prej bronzi, prej druri e guri, që nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk kuptojnë, dhe nuk ke përlëvduar Perëndinë, në dorën e të cilit është fryma jote jetësore dhe të cilës i përkasin tërë rrugët e tua.

Psalmet 75:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 75:5 (ALB) »
Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë".

Isaia 44:26 ALB Bible Verse Image
Isaia 44:26 (ALB) »
Vërtetoj fjalën e shërbëtorit tim dhe i jap sukses këshillës së lajmëtarëve të mi; unë i them Jeruzalemit: "Do të kesh banorë," dhe qyteteve të Judës: "Do t’ju rindërtojnë," dhe unë do të rindërtoj gërmadhat e tyre.

Danieli 2:21 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:21 (ALB) »
Ai ndryshon kohërat dhe stinët, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije atyre që kanë mend.

Danieli 4:35 ALB Bible Verse Image
Danieli 4:35 (ALB) »
Tërë banorët e dheut përpara tij konsiderohen si asgjë; ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose t’i thotë: "Çfarë po bën?".

Danieli 2:37 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:37 (ALB) »
Ti, o mbret, je mbreti i mbretërve, sepse Perëndia i qiellit të ka dhënë mbretërinë, pushtetin, forcën dhe lavdinë.

Danieli 5:18 ALB Bible Verse Image
Danieli 5:18 (ALB) »
O mbret, Perëndia Shumë i Lartë i kishte dhënë Nebukadnetsarit, atit tënd, mbretëri, madhështi, lavdi dhe madhëri.

Esdra 7:13 ALB Bible Verse Image
Esdra 7:13 (ALB) »
Unë kam nxjerrë një dekret sipas të cilit kushdo nga populli i Izraelit dhe nga priftërinjtë e tij dhe nga Levitët e mbretërisë sime që ka vendosur lirisht të shkojë në Jeruzalem, mund të vijë me ty.

1 Kronikave 29:5 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 29:5 (ALB) »
ari për sendet prej ari, argjendi për sendet prej argjendi dhe për të gjitha punimet që duhet të kryhen nga zejtarë të shkathët. Kush është sot i gatshëm ta mbushë dorën e tij për t’ia kushtuar Zotit?".

1 Kronikave 22:16 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 22:16 (ALB) »
Ka një sasi të pallogaritshme ari, argjendi, bronzi dhe hekuri. Çohu, pra, dhe futju punës, dhe Zoti qoftë me ty!".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Chronicles 36:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Chronicles 36:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Chronicles 36:23 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Chronicles 36:23 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Chronik 36:23 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Crônicas 36:23 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Sử Ký 36:23 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Crónicas 36:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Cronache 36:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
历 代 志 下 36:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歷 代 志 下 36:23 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Krónika 36:23 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
歴代志下 36:23 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Krønikebok 36:23 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »