2 Timoteut 4:22 ALB 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Timoteut 4:22 ALB ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse

2 Timoteut 4:22 ALB

Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri qoftë me ju! Amen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Timothy 4:22 ALB Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 2 Timoteut 4:21 (ALB)
Next Verse
Titi 1:1 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 2 Timoteut 4:22 ALB 4K Wallpaper - Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde! Hiri - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

2 Timoteut 4:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Timoteut 4:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Filipianëve 1:25 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:25 (ALB) »
Këtë e di me siguri, që do të rri dhe qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj.

Galatasve 6:18 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:18 (ALB) »
Vëllezër, hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me frymën tuaj. Amen.

Kolosianëve 4:18 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 4:18 (ALB) »
Përshëndetja është shkruar me dorën time, nga unë, Pali. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju. Amen.

Romakëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:7 (ALB) »
për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë: hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, e nga Zoti Jezu Krishti.

Zbulesa 22:21 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:21 (ALB) »
Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen.

1 Pjetrit 5:14 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:14 (ALB) »
Përshëndetni njeri tjetrin me një të puthur dashurie. Paqja mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus Amen.

1 Timoteut 6:21 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:21 (ALB) »
të cilën e përqafuan disa dhe dolën nga besimi. Hiri qoftë me ty! Amen!

Efesianëve 6:24 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 6:24 (ALB) »
Hiri qoftë me të gjithë ata që duan Zotin tonë Jezu Krisht me sinqeritet.

2 Korintasve 13:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen.

1 Korintasve 16:23 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:23 (ALB) »
Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju.

Romakëve 16:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:20 (ALB) »
Tani Perëndia e paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.

Mateu 28:20 ALB Bible Verse Image
Mateu 28:20 (ALB) »
dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Timothy 4:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Timothy 4:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Timothy 4:22 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Timothy 4:22 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Timothy 4:22 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Timothée 4:22 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Timotheus 4:22 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Timóteo 4:22 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Ti-mô-thê 4:22 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Timoteo 4:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Timoteo 4:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 后 书 4:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 後 書 4:22 (CUVT) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Тимофію 4:22 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Timóteus 4:22 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Тимотей 4:22 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Timoteus 4:22 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »