Sofóniás 1:1 KAR 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download Sofóniás 1:1 KAR ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Sofóniás 1:1 KAR 4K Wallpaper - Az Úr igéje, a melyet szólt Sofóniásnak, a - 4K Wallpaper Bible Verse

Sofóniás 1:1 KAR

Az Úr igéje, a melyet szólt Sofóniásnak, a Kusi fiának, a ki Gedáliás fia, a ki Amariás fia, a ki Ezékiás fia, Jósiásnak az Amon fiának idejében.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zephaniah 1:1 KAR Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Sofóniás 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Sofóniás 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremiás 1:2 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 1:2 (KAR) »
A kihez szóla az Úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az õ uralkodásának tizenharmadik esztendejében;

2 Krónika 34:1 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 34:1 (KAR) »
Nyolcz esztendõs vala Jósiás, mikor uralkodni kezdett volt, és uralkodott harminczegy esztendeig Jeruzsálemben.

2 Királyok 22:1 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 22:1 (KAR) »
Nyolcz esztendõs volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és harminczegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Jédida, a Boskátból való Adaja leánya.

Jeremiás 25:3 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 25:3 (KAR) »
Jósiásnak tizenharmadik esztendejétõl fogva, a ki fia vala Amonnak, a Júda királyának, e napig (vagyis huszonhárom esztendõ óta) szóla az Úr nékem, és szólottam én néktek, jó reggel szóltam, de nem hallgattátok.

Ezékiel 1:3 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 1:3 (KAR) »
Valójában lõn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lõn ott rajta az Úrnak keze.

Hóseás 1:1 KAR Bible Verse Image
Hóseás 1:1 (KAR) »
Az Úr igéje, a mely lõn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.

2 Timóteus 3:16 KAR Bible Verse Image
2 Timóteus 3:16 (KAR) »
A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

2 Péter 1:19 KAR Bible Verse Image
2 Péter 1:19 (KAR) »
És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zephaniah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zephaniah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zephaniah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zephaniah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zephaniah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Sophonie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Zephanja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
צפניה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Sofonias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-pha-ni-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Sofonías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Sofonia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
西 番 雅 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
西 番 雅 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Sofonia 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sefanja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Софония 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Софонія 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Софоний 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼパニヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sefanja 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »