List of Bible Books and Chapters (KAR)

Below you will find a complete list of books of the KAR Bible. Each section below is sorted out by KAR Bible Books and Chapters. The Hungarian Károli Bible (Vizsoly Bible) translation is available in the Public Domain, which means that the Hungarian Bible (KAR) is not copyright. (Szent Biblia) Ótestamentum - Ószövetség, Újtestamentum - Újszövetség

Select any Bible Book and Chapter below to view KAR Bible Verse Pictures and Images.

1 Mózes KAR

2 Mózes KAR

3 Mózes KAR

4 Mózes KAR

5 Mózes KAR

Józsué KAR

Bírák KAR

Ruth KAR

1 2 3 4

1 Sámuel KAR

2 Sámuel KAR

1 Királyok KAR

2 Királyok KAR

1 Krónika KAR

2 Krónika KAR

Ezsdrás KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehémiás KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Eszter KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jób KAR

Példabeszédek KAR

Prédikátor KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Énekek Éneke KAR

1 2 3 4 5 6 7 8

Jeremiás KAR

Jeremiás siralmai KAR

1 2 3 4 5

Ezékiel KAR

Dániel KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hóseás KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jóel KAR

1 2 3

Ámos KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abdiás KAR

1

Jónás KAR

1 2 3 4

Mikeás KAR

1 2 3 4 5 6 7

Náhum KAR

1 2 3

Habakuk KAR

1 2 3

Sofóniás KAR

1 2 3

Aggeus KAR

1 2

Zakariás KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malakiás KAR

1 2 3 4

Máté KAR

Márk KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukács KAR

János KAR

Apostolok KAR

Róma KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korinthus KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korinthus KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galátzia KAR

1 2 3 4 5 6

Efézus KAR

1 2 3 4 5 6

Filippi KAR

1 2 3 4

Kolossé KAR

1 2 3 4

1 Thesszalonika KAR

1 2 3 4 5

2 Thesszalonika KAR

1 2 3

1 Timóteus KAR

1 2 3 4 5 6

2 Timóteus KAR

1 2 3 4

Titusz KAR

1 2 3

Filemon KAR

1

Zsidók KAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakab KAR

1 2 3 4 5

1 Péter KAR

1 2 3 4 5

2 Péter KAR

1 2 3

1 János KAR

1 2 3 4 5

2 János KAR

1

3 János KAR

1

Júdás KAR

1

Jelenések KAR