எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse

எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV

எரிகோவின் அருகே யோர்தான் நதிக்கு இப்புறத்திலுள்ள மோவாபின் சமவெளிகளில் யெகோவா மோசேயைக் கொண்டு இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு விதித்த கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Numbers 36:13 TAMIRV Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV 4K Wallpaper - எரிகோவின் அருகே - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

எண்ணாகமம் 36:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to எண்ணாகமம் 36:13 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

லேவியராகமம் 27:34 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 27:34 (TAMIRV) »
இஸ்ரவேல் மக்களுக்குச் சொல்லும்படி யெகோவா சீனாய்மலையில் மோசேக்கு விதித்த கட்டளைகள் இவைகளே.

எண்ணாகமம் 22:1 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 22:1 (TAMIRV) »
பின்பு இஸ்ரவேல் மக்கள் பயணம்செய்து, எரிகோவின் அருகே இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமவெளிகளில் முகாமிட்டார்கள்.

லேவியராகமம் 13:59 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 13:59 (TAMIRV) »
ஆட்டுரோமமாகிலும் பஞ்சுநூலாலாகிலும் நெய்த உடையையாவது, பாவையாவது, ஊடையையாவது, தோலினால் செய்த எந்தவித பொருளையாவது, சுத்தமென்றாவது தீட்டென்றாவது தீர்மானிக்கிறதற்கு, அதினுடைய தொழுநோய் தோஷத்திற்குரிய விதிமுறைகள் இதுவே என்றார்.

எண்ணாகமம் 33:50 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 33:50 (TAMIRV) »
எரிகோவின் அருகே யோர்தானைச் சார்ந்த மோவாபின் சமனான வெளிகளிலே யெகோவா மோசேயை நோக்கி:

எண்ணாகமம் 26:3 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 26:3 (TAMIRV) »
அப்பொழுது மோசேயும் ஆசாரியனாகிய எலெயாசாரும் எரிகோவின் அருகே இருக்கும் யோர்தானுக்கு அருகிலே மோவாபின் சமவெளிகளிலே அவர்களோடு பேசி:

லேவியராகமம் 7:37 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 7:37 (TAMIRV) »
சர்வாங்கதகனபலிக்கும் உணவுபலிக்கும் பாவநிவாரணபலிக்கும் குற்றநிவாரணபலிக்கும் பிரதிஷ்டைபலிகளுக்கும் சமாதானபலிகளுக்கும் உரிய விதிமுறைகள் இதுவே.

லேவியராகமம் 26:46 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 26:46 (TAMIRV) »
யெகோவா தமக்கும் இஸ்ரவேல் சந்ததியாருக்கும் நடுவே இருக்கும்படி மோசேயைக்கொண்டு, சீனாய்மலையின்மேல் கொடுத்த கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே.

லேவியராகமம் 11:46 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 11:46 (TAMIRV) »
சுத்தமானதற்கும் அசுத்தமானதற்கும், சாப்பிடத்தக்க உயிரினங்களுக்கும் சாப்பிடத்தகாத உயிரினங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்குவதற்காக,

லேவியராகமம் 15:32 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 15:32 (TAMIRV) »
விந்து கழிதல் உள்ளவனுக்கும், விந்து கழிந்ததினாலே தீட்டானவனுக்கும்,

லேவியராகமம் 14:54 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 14:54 (TAMIRV) »
இது சகலவித தொழுநோய்க்கும், சொறிக்கும்,

எண்ணாகமம் 35:1 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 35:1 (TAMIRV) »
எரிகோவின் அருகே யோர்தானைச் சேர்ந்த மோவாபின் சமவெளிகளிலே யெகோவா மோசேயை நோக்கி:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Numbers 36:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Numbers 36:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Numbers 36:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Numbers 36:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Numbers 36:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nombres 36:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Numeri 36:13 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
গননা 36:13 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
गणना 36:13 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
ગણના 36:13 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
במדבר 36:13 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Números 36:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Dân Số 36:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Números 36:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Numeri 36:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
民 数 记 36:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
民 數 記 36:13 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Numrat 36:13 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
4 Mosebok 36:13 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Числа 36:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Числа 36:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
4 Mózes 36:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Числа 36:13 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
民数記 36:13 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
4 Mosebok 36:13 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »