Klagovisorna 1:1 SV1917 Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Klagovisorna 1:1 SV1917 Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture

Klagovisorna 1:1 SV1917

Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika staden! Hon har blivit lik en änka. Hon som var så mäktig bland folken, en furstinna bland länderna, hon måste nu göra trältjänst.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Klagovisorna 1:1 SV1917 Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Klagovisorna 1:1 SV1917 - Huru övergiven sitter hon icke, den folkrika - Bible Verse Picture
View New Tab

Klagovisorna 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Klagovisorna 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Kungaboken 4:21 SV1917 Bible Verse Image
1 Kungaboken 4:21 (SV1917) »
Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till filistéernas land och ända ned till Egyptens gräns; de förde skänker till Salomo och voro honom underdåniga, så länge han levde.

Jesaja 3:26 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 3:26 (SV1917) »
hennes portar skola klaga och sörja, och övergiven skall hon sitta på marken. 4:1. elektroniska utgåvan.

Esra 4:20 SV1917 Bible Verse Image
Esra 4:20 (SV1917) »
I Jerusalem hava ock funnits mäktiga konungar, som hava varit herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, och skatt, tull och vägpenningar hava blivit dem givna.

Uppenbarelseboken 18:16 SV1917 Bible Verse Image
Uppenbarelseboken 18:16 (SV1917) »
och skola säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, du som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan, du som glänste av guld och ädla stenar och pärlor!

Jesaja 54:4 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 54:4 (SV1917) »
Frukta icke, ty du skall ej komma på skam; blygs icke, ty du skall ej varda utskämd. Nej, du skall få förgäta din ungdoms skam, och ditt änkestånds smälek skall du icke mer komma ihåg.

2 Kungaboken 23:35 SV1917 Bible Verse Image
2 Kungaboken 23:35 (SV1917) »
Och Jojakim betalade ut silvret och guldet åt Farao; men han måste skattlägga landet för att kunna utbetala dessa penningar enligt Faraos befallning. Efter som var och en av folket i landet blev uppskattad, indrevs från dem silvret och guldet, för att sedan utbetalas åt Farao Neko.

Jesaja 22:2 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 22:2 (SV1917) »
Du larmuppfyllda, du bullrande stad, du glada stad! Dina slagna hava icke blivit slagna med svärd, ej dödats i strid.

Klagovisorna 5:16 SV1917 Bible Verse Image
Klagovisorna 5:16 (SV1917) »
Kronan har fallit ifrån vårt huvud; ve oss, att vi syndade så!

Jesaja 14:12 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 14:12 (SV1917) »
Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!

Klagovisorna 4:1 SV1917 Bible Verse Image
Klagovisorna 4:1 (SV1917) »
Huru har icke guldet berövats sin glans, den ädla metallen förvandlats! Heliga stenar ligga kringkastade i alla gators hörn.

Klagovisorna 2:10 SV1917 Bible Verse Image
Klagovisorna 2:10 (SV1917) »
Dottern Sions äldste sitta där stumma på jorden, de hava strött stoft på sina huvuden och höljt sig i sorgdräkt; Jerusalems jungfrur sänka sina huvuden mot jorden.

Klagovisorna 2:1 SV1917 Bible Verse Image
Klagovisorna 2:1 (SV1917) »
Huru höljer icke Herren genom sin vrede dottern Sion i mörker! Från himmelen ned till jorden kastade han Israels härlighet. Han vårdade sig icke om sin fotapall på sin vredes dag.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Lamentations 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Lamentations 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Lamentations 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Lamentations 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Lamentations 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Lamentations 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Klagelieder 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
বিলাপ 1:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
איכה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Lamentações 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ai Ca 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lamentaciones 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Lamentazioni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
耶 利 米 哀 歌 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
耶 利 米 哀 歌 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Vajtimet 1:1 (ALB) »
Japanese Bible (JPN)
哀歌 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Klagesangene 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »