Haggai 1:1 SV1917 Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Haggai 1:1 SV1917 Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture

Haggai 1:1 SV1917

I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai Serubbabel, Sealtiels son, Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son; han sade:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Haggai 1:1 SV1917 Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Haggai 1:1 SV1917 - I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte - Bible Verse Picture
View New Tab

Haggai 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Haggai 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Esra 2:2 SV1917 Bible Verse Image
Esra 2:2 (SV1917) »
i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

Matteus 1:12 SV1917 Bible Verse Image
Matteus 1:12 (SV1917) »
Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

Esra 3:2 SV1917 Bible Verse Image
Esra 3:2 (SV1917) »
Och Jesua, Josadaks son, och hans bröder, prästerna, och Serubbabel, Sealtiels son, och hans bröder stodo upp och byggde Israels Guds altare för att offra brännoffer därpå, såsom det var föreskrivet i gudsmannen Moses lag.

Esra 3:8 SV1917 Bible Verse Image
Esra 3:8 (SV1917) »
Och året näst efter det då de hade kommit till Guds hus i Jerusalem, i andra månaden, begyntes verket av Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, och deras övriga bröder, prästerna och leviterna, och av alla dem som ur fångenskapen hade kommit till Jerusalem; det begyntes därmed att de anställde leviterna, dem som voro tjugu år gamla eller därutöver, till att förestå arbetet på HERRENS hus.

Haggai 2:10 SV1917 Bible Verse Image
Haggai 2:10 (SV1917) »
Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

Esra 6:14 SV1917 Bible Verse Image
Esra 6:14 (SV1917) »
Och judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal; man byggde och fullbordade det såsom Israels Gud hade befallt, och såsom Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske konungen, hade befallt.

Haggai 1:14 SV1917 Bible Verse Image
Haggai 1:14 (SV1917) »
Och HERREN uppväckte Serubbabels, Sealtiels sons, Juda ståthållares, ande och översteprästen Josuas, Josadaks sons, ande och allt det kvarblivna folkets ande, så att de gingo till verket och arbetade på HERREN Sebaots; sin Guds, hus. 2:1. den elektroniska utgåvan.

Nehemja 7:7 SV1917 Bible Verse Image
Nehemja 7:7 (SV1917) »
i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

Haggai 1:12 SV1917 Bible Verse Image
Haggai 1:12 (SV1917) »
Och Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son med hela kvarlevan av folket lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom HERREN, deras Gud, hade sänt honom; och folket fruktade för HERREN.

1 Krönikeboken 3:17 SV1917 Bible Verse Image
1 Krönikeboken 3:17 (SV1917) »
Jekonjas söner voro Assir och dennes son Sealtiel,

1 Krönikeboken 3:19 SV1917 Bible Verse Image
1 Krönikeboken 3:19 (SV1917) »
Pedajas söner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels söner voro Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit,

Haggai 2:1 SV1917 Bible Verse Image
Haggai 2:1 (SV1917) »
Detta skedde på tjugufjärde dagen i sjätte månaden av konung Darejaves' andra regeringsår. Haggai, 2 Kapitlet Det nya templet tillkommande härlighet. En bättre tid. Serubbabels utkorelse.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Haggai 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Haggai 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Haggai 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Haggai 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Haggai 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Aggée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Haggai 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
حَجَّي 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
חגי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ageu 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-gai 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hageo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Aggeo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 该 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 該 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hagai 1:1 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
Аггей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Огій 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Aggeus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Агей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハガイ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Haggai 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »