Náhum Chapter 3 KAR Bible Verse Images

Náhum 3 Bible Verse Pictures. Choose from a large collection of inspirational, motivational and encouraging Bible verses with pictures of nature. Download and share Náhum 3 inspirational Bible verse images. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Náhum 3:1 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Jaj a vérszopó városnak! Mindenestõl hazug [és] erõszakkal telve, [és] nem szûnik rabolni.

Náhum 3:2 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér;

Náhum 3:3 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Törtetõ lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számok az elesetteknek; megbotlanak hulláikban.

Náhum 3:4 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternõje miatt, a ki népeket ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket bûbájaival:

Náhum 3:5 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ímé, rád [török,] azt mondja a Seregek Ura, és orczádra fordítom ruhádnak alját, és népeknek mutatom meg meztelenségedet, és országoknak gyalázatodat.

Náhum 3:6 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Rútságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint a kit csudálnak.

Náhum 3:7 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
És mind, a ki meglát, elmenekül tõled, és ezt mondja: Elpusztult Ninive! Ki bánkódik rajta? Hol keressek néked vígasztalókat?

Náhum 3:8 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál, a mely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül; a melynek tenger a sáncza, tenger a kõfala?

Náhum 3:9 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Kús volt erõssége meg Égyiptom, és száma sem volt [annak.] Puth és Libia is segítõid voltak;

Náhum 3:10 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
De ez is számkivetésbe, fogságba jutott; kisdedeik is falhoz verettek minden utcza sarkán; fõembereire sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe verték.

Náhum 3:11 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Te is megrészegedel, elfeledtté leszel; te is keresel majd menedéket a gyûlölködõ elõl.

Náhum 3:12 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Minden erõsséged olyan, mint a zsenge gyümölcsû fügefa; ha megrázatnak, az evõ szájába hullnak.

Náhum 3:13 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ímé, a te néped asszonynép te benned, földednek kapui tárva kitárulnak gyûlölõidnek, tûz emészti meg záraidat!

Náhum 3:14 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Meríts magadnak ostromhoz való vizet, javítsd erõsségeidet; menj be a sárba, taposd az agyagot, javítsd a tégla-vetõt!

Náhum 3:15 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Legott tûz emészt meg téged, fegyver irt ki téged, megemészt, mint a szöcske; szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál bár mint a sáska!

Náhum 3:16 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai: a szöcske csapong és elrepül!

Náhum 3:17 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid mint a tücsök-raj; hideg idõkben gyepûkben tanyáz, napkeletkor pedig elrepül, és helye sem tudható meg, hol volt.

Náhum 3:18 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Szunnyadoznak pásztoraid, Assiria királya, feküsznek [vitézlõ] hõseid; néped a hegyeken széledez, és nincsen, a ki összegyûjtse.

Náhum 3:19 (KAR)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavalyád. A kik híredet hallják, mind tapsolnak feletted, mert kire nem hatott volna ki a te gonoszságod soha?
Previous Chapter
« Náhum 2 (KAR)
Next Chapter
Habakuk 1 (KAR) »

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Nahum 3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Nahum 3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Nahum 3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Nahum 3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Nahum 3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nahum 3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Nahum 3 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
नहूम 3 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਨਹੂਮ 3 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
নহূম 3 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
नहूम 3 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
నహూము 3 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
નાહૂમ 3 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ನಹೂಮನು 3 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
نَاحُوم 3 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
נחום 3 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Naum 3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Na-hum 3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Nahúm 3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Nahum 3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
那 鸿 书 3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
那 鴻 書 3 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Nahumi 3 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Nahum 3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Наум 3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Наум 3 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Наум 3 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ナホム書 3 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Nahum 3 (NORSK) »

Náhum (KAR) Chapter Selection

1 2 3

KAR Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters