3 Gjonit 1:1 ALB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 3 Gjonit 1:1 ALB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

3 Gjonit 1:1 ALB Desktop Wallpaper - Plaku, Gajit shumë të dashur, të cilin unë e - Desktop Bible Verse Wallpaper

3 Gjonit 1:1 ALB

Plaku, Gajit shumë të dashur, të cilin unë e dua në të vërtetë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

3 Gjonit 1:1 ALB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 2 Gjonit 1:13 (ALB)

3 Gjonit 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 3 Gjonit 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Gjonit 3:18 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:18 (ALB) »
Djema të rinj, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë.

Romakëve 16:23 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:23 (ALB) »
Gai, mikpritësi im dhe i mbarë kishës, ju bën të fala. Erasti, arkëtari i qytetit, dhe vëllai Kuarti, ju dërgojnë të fala.

1 Korintasve 1:14 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:14 (ALB) »
E falënderoj Perëndinë që nuk kam pagëzuar asnjë nga ju, me përjashtim të Krispit dhe të Gait,

Veprat e Apostujve 19:29 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:29 (ALB) »
Dhe gjithë qyteti u mbush me rrëmujë; dhe si i morën me forcë Gain dhe Aristarkun, Maqedonas, bashkudhëtarë të Palit, rendën të gjithë, me një mendje, në teatër.

Veprat e Apostujve 20:4 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:4 (ALB) »
Dhe deri në Azi e përcollën Sopatri nga Berea, Aristarku dhe Sekundi nga Thesaloniki, Gai nga Derba dhe Timoteu, dhe Tikiku e Trofimi nga Azia.

2 Gjonit 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Gjonit 1:1 (ALB) »
Plaku; zonjës së zgjedhur dhe bijve të saj që i dua në të vërtetë, dhe jo vetëm unë, por edhe të gjithë ata që e kanë njohur të vërtetën,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
3 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
3 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
3 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
3 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
3 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
3 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
3 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
3 João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
3 Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
3 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
3 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 三 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 三 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
3 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Johannes 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »