Kolosianëve 1:1 ALB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Kolosianëve 1:1 ALB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Kolosianëve 1:1 ALB Desktop Wallpaper - Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të - Desktop Bible Verse Wallpaper

Kolosianëve 1:1 ALB

Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Timote,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Kolosianëve 1:1 ALB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Kolosianëve 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Kolosianëve 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

1 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.

Filipianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:1 (ALB) »
Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe dhjakët:

1 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, i thirrur apostull i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë, dhe vëllai Sosten,

1 Thesalonikasve 3:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 3:2 (ALB) »
dhe dërguam Timoteun, vëllanë tonë dhe shërbenjës të Perëndisë, dhe bashkëpunëtorin tonë në predikimin e ungjillit të Krishtit, që t’ju fuqizojë dhe t’ju japë zemër në besimin tuaj,

Efesianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezu Krishtin:

2 Thesalonikasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve, që është në Perëndinë, Atin tonë, dhe në Zotin Jezu Krisht:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Colossians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Colossians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Colossians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Colossians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Colossians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Colossiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Kolosser 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Colossenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Cô-lô-se 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Colosenses 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Colossesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
歌 罗 西 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 羅 西 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Kolosserbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
колоссян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Kolossé 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Колосяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Kolosserne 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »