האגרת אל העברים 1:1 HEB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download האגרת אל העברים 1:1 HEB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Modern Hebrew (HEB). The Hebrew Bible translation is available in the Public Domain. The publication date and copyright details are not known. (תנ ך עברי מודרני)

האגרת אל העברים 1:1 HEB Desktop Wallpaper - האלהים אשר דבר מקדם פעמים - Desktop Bible Verse Wallpaper

האגרת אל העברים 1:1 HEB

האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו׃

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

האגרת אל העברים 1:1 HEB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

האגרת אל העברים 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to האגרת אל העברים 1:1 HEB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

אגרת כיפא השניה 1:20 HEB Bible Verse Image
אגרת כיפא השניה 1:20 (HEB) »
וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃

במדבר 12:6 HEB Bible Verse Image
במדבר 12:6 (HEB) »
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו׃

יואל 2:28 HEB Bible Verse Image
יואל 2:28 (HEB) »
והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃

אגרת כיפא הראשונה 1:10 HEB Bible Verse Image
אגרת כיפא הראשונה 1:10 (HEB) »
את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃

בראשית 46:2 HEB Bible Verse Image
בראשית 46:2 (HEB) »
ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני׃

הבשורה על־פי לוקס 24:27 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי לוקס 24:27 (HEB) »
ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו׃

בראשית 12:1 HEB Bible Verse Image
בראשית 12:1 (HEB) »
ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך׃

מעשי השליחים 2:30 HEB Bible Verse Image
מעשי השליחים 2:30 (HEB) »
והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו׃

בראשית 3:15 HEB Bible Verse Image
בראשית 3:15 (HEB) »
ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב׃

הבשורה על־פי לוקס 1:55 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי לוקס 1:55 (HEB) »
כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם׃

האגרת אל העברים 2:2 HEB Bible Verse Image
האגרת אל העברים 2:2 (HEB) »
כי אם הדבר הנאמר על ידי המלאכים היה קים וכל פשע ומרי נשא את ענשו כמשפט׃

הבשורה על־פי לוקס 1:72 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי לוקס 1:72 (HEB) »
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hebrews 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hebrews 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hebrews 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hebrews 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hebrews 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Hébreux 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hebräer 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Hebreus 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Hê-bơ-rơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hebreos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ebrei 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
希 伯 来 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
希 伯 來 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hebrenjve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Hebreerbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Евреям 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
євреїв 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zsidók 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Евреи 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hebreerne 1:1 (NORSK) »

HEB Bible Book Selection List

View full list of HEB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »