עמוס 1:1 HEB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download עמוס 1:1 HEB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Modern Hebrew (HEB). The Hebrew Bible translation is available in the Public Domain. The publication date and copyright details are not known. (תנ ך עברי מודרני)

עמוס 1:1 HEB Desktop Wallpaper - דברי עמוס אשר היה בנקדים - Desktop Bible Verse Wallpaper

עמוס 1:1 HEB

דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש׃

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

עמוס 1:1 HEB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« יואל 3:21 (HEB)

עמוס 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to עמוס 1:1 HEB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

זכריה 14:5 HEB Bible Verse Image
זכריה 14:5 (HEB) »
ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה ובא יהוה אלהי כל קדשים עמך׃

עמוס 7:14 HEB Bible Verse Image
עמוס 7:14 (HEB) »
ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃

ירמיה 6:1 HEB Bible Verse Image
ירמיה 6:1 (HEB) »
העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול׃

תהלים 78:70 HEB Bible Verse Image
תהלים 78:70 (HEB) »
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃

דברי הימים ב 20:20 HEB Bible Verse Image
דברי הימים ב 20:20 (HEB) »
וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו׃

דברי הימים ב 11:6 HEB Bible Verse Image
דברי הימים ב 11:6 (HEB) »
ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃

דברי הימים ב 26:1 HEB Bible Verse Image
דברי הימים ב 26:1 (HEB) »
ויקחו כל עם יהודה את עזיהו והוא בן שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו׃

מלכים א 19:19 HEB Bible Verse Image
מלכים א 19:19 (HEB) »
וילך משם וימצא את אלישע בן שפט והוא חרש שנים עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבר אליהו אליו וישלך אדרתו אליו׃

שמואל ב 14:2 HEB Bible Verse Image
שמואל ב 14:2 (HEB) »
וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת׃

הבשורה על־פי מתי 1:8 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי מתי 1:8 (HEB) »
ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃

מיכה 1:1 HEB Bible Verse Image
מיכה 1:1 (HEB) »
דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם׃

עמוס 7:9 HEB Bible Verse Image
עמוס 7:9 (HEB) »
ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב׃

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

HEB Bible Book Selection List

View full list of HEB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »