2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV Desktop Wallpaper - பவுலும், - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV

பவுலும், சில்வானும், தீமோத்தேயும், நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளும், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவிற்குள்ளும் இருக்கிற தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு எழுதுகிறதாவது:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 கொரிந்தியர் 1:19 TAMIRV Bible Verse Image
2 கொரிந்தியர் 1:19 (TAMIRV) »
என்னாலும், சில்வானுவினாலும், தீமோத்தேயுவினாலும், உங்களுக்குள்ளே பிரசங்கிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும், இல்லை என்றும் இல்லாமல், ஆம் என்றே இருக்கிறார்.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16:1 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16:1 (TAMIRV) »
அதன்பின்பு அவன் தெர்பைக்கும் லீஸ்திராவிற்கும் போனான். அங்கே தீமோத்தேயு என்னப்பட்ட ஒரு சீடன் இருந்தான்; அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூதப்பெண், அவன் தகப்பன் கிரேக்கன்.

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
1 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 (TAMIRV) »
பவுலும், சில்வானும், தீமோத்தேயும், பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவிற்குள்ளும் இருக்கிற தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Italian Bible (RIV)
2 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Albanian Bible (ALB)
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »