Titus 1:1 NORSK Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Titus 1:1 NORSK mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Norwegian (NORSK). The Norwegian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the NORSK Bible is not copyright. (Det Norsk Bibelselskap 1930) Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet

Titus 1:1 NORSK Mobile Phone Wallpaper - Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å - Mobile Bible Verse Wallpaper

Titus 1:1 NORSK

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Titus 1:1 NORSK Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Titus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Titus 1:1 NORSK. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteus 6:3 NORSK Bible Verse Image
1 Timoteus 6:3 (NORSK) »
Dersom nogen farer med fremmed lære og ikke holder sig til vår Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som hører til gudsfrykt

Romerne 1:1 NORSK Bible Verse Image
Romerne 1:1 (NORSK) »
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium

2 Timoteus 2:23 NORSK Bible Verse Image
2 Timoteus 2:23 (NORSK) »
Og vis fra dig de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid!

Titus 2:11 NORSK Bible Verse Image
Titus 2:11 (NORSK) »
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker

2 Peter 1:3 NORSK Bible Verse Image
2 Peter 1:3 (NORSK) »
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft

2 Timoteus 2:25 NORSK Bible Verse Image
2 Timoteus 2:25 (NORSK) »
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

1 Timoteus 2:4 NORSK Bible Verse Image
1 Timoteus 2:4 (NORSK) »
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

1 Timoteus 3:16 NORSK Bible Verse Image
1 Timoteus 3:16 (NORSK) »
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

2 Tessaloniker 2:13 NORSK Bible Verse Image
2 Tessaloniker 2:13 (NORSK) »
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten

Kolosserne 2:2 NORSK Bible Verse Image
Kolosserne 2:2 (NORSK) »
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus

Filipperne 1:1 NORSK Bible Verse Image
Filipperne 1:1 (NORSK) »
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere(-)til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere

2 Peter 3:11 NORSK Bible Verse Image
2 Peter 3:11 (NORSK) »
Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Titus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Titus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Titus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Titus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Titus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Tite 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Titus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਤੀਤੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
তীত 1:1 (BENIRV) »
Arabic Bible (AVD)
تِيطُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tito 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Tít 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Tito 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Tito 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 多 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 多 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Titi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Titusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Титу 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Тита 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Titusz 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Тит 1:1 (BULG) »

NORSK Bible Book Selection List

View full list of NORSK Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »