Haggai 1:1 NORSK Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Haggai 1:1 NORSK mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Norwegian (NORSK). The Norwegian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the NORSK Bible is not copyright. (Det Norsk Bibelselskap 1930) Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet

Haggai 1:1 NORSK Mobile Phone Wallpaper - I kong Darius'annet år, i den sjette måned, på - Mobile Bible Verse Wallpaper

Haggai 1:1 NORSK

I kong Darius'annet år, i den sjette måned, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Haggai 1:1 NORSK Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Haggai 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Haggai 1:1 NORSK. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Esra 2:2 NORSK Bible Verse Image
Esra 2:2 (NORSK) »
de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Seraja, Re'laja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum og Ba'na. -Dette var tallet på mennene av Israels folk

Matteus 1:12 NORSK Bible Verse Image
Matteus 1:12 (NORSK) »
Efter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sealtiel; Sealtiel fikk sønnen Serubabel

Esra 3:2 NORSK Bible Verse Image
Esra 3:2 (NORSK) »
Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre prestene og Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre tok til å bygge alteret for Israels Gud for å ofre brennoffere på det, som skrevet står i den Guds mann Moses'lov.

Esra 3:8 NORSK Bible Verse Image
Esra 3:8 (NORSK) »
I det annet år efterat de var kommet til Guds hus i Jerusalem i den annen måned, tok de fatt på verket, Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, med deres andre brødre, prestene og levittene, og alle de som fra fangenskapet var kommet til Jerusalem. De satte levittene fra tyveårsalderen og opover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.

Haggai 2:10 NORSK Bible Verse Image
Haggai 2:10 (NORSK) »
På den fire og tyvende dag i den niende måned i Darius'annet år kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så

Esra 6:14 NORSK Bible Verse Image
Esra 6:14 (NORSK) »
Og jødenes eldste blev ved å bygge og gjorde god fremgang, mens profeten Haggai og Sakarias, Iddos sønn, støttet dem med sin profetiske tale; de bygget og fullførte arbeidet efter Israels Guds befaling og efter Kyros'og Darius'og perserkongen Artaxerxes'befaling.

Haggai 1:14 NORSK Bible Verse Image
Haggai 1:14 (NORSK) »
Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds hus

Nehemja 7:7 NORSK Bible Verse Image
Nehemja 7:7 (NORSK) »
de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Asarja, Ra'mja, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Ba'na. Dette er tallet på mennene av Israels folk

Haggai 1:12 NORSK Bible Verse Image
Haggai 1:12 (NORSK) »
Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren.

1 Krønikebok 3:17 NORSK Bible Verse Image
1 Krønikebok 3:17 (NORSK) »
Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sealtiel

1 Krønikebok 3:19 NORSK Bible Verse Image
1 Krønikebok 3:19 (NORSK) »
Og Pedajas sønner var Serubabel og Sime'; og Serubabels sønner var Mesullam og Hananja(-)deres søster var Selomit(-)

Haggai 2:1 NORSK Bible Verse Image
Haggai 2:1 (NORSK) »
I den syvende måned, på den en og tyvende dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Haggai 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Haggai 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Haggai 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Haggai 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Haggai 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Aggée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Haggai 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
حَجَّي 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
חגי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ageu 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-gai 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hageo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Aggeo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 该 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 該 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hagai 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Haggai 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аггей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Огій 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Aggeus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Агей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハガイ書 1:1 (JPN) »

NORSK Bible Book Selection List

View full list of NORSK Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »