1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Pjetrit 1:3 ALB ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse

1 Pjetrit 1:3 ALB

Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Peter 1:3 ALB Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 1 Pjetrit 1:3 ALB 4K Wallpaper - Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

1 Pjetrit 1:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Pjetrit 1:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Pjetrit 1:23 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:23 (ALB) »
sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

1 Gjonit 5:4 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:4 (ALB) »
Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: besimi ynë

Titi 3:4 ALB Bible Verse Image
Titi 3:4 (ALB) »
Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit,

Efesianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:7 (ALB) »
në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij,

2 Korintasve 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:3 (ALB) »
Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi,

Romakëve 12:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:12 (ALB) »
të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje;

1 Gjonit 3:3 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:3 (ALB) »
Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç është i pastër ai.

Eksodi 34:6 ALB Bible Verse Image
Eksodi 34:6 (ALB) »
Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe thirri: "Zoti, Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhembshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri,

1 Gjonit 2:29 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:29 (ALB) »
Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij.

Gjoni 3:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:3 (ALB) »
Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.”

1 Pjetrit 3:21 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:21 (ALB) »
i cili është shëmbëllesa e pagëzimit (jo heqja e ndyrësisë së mishit, po kërkesa e një ndërgjegjeje të mirë te Perëndia), që tani na shpëton edhe ne me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 1:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 1:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 1:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 1:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 1:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 1:3 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 1:3 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 1:3 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 1:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 1:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 1:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 1:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 1:3 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 1:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 1:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 1:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 1:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 1:3 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 1:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »