5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 5 Mosebok 1:1 SV1917 ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse

5 Mosebok 1:1 SV1917

Dessa äro de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan, i öknen, på Hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Deuteronomy 1:1 SV1917 Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 5 Mosebok 1:1 SV1917 4K Wallpaper - Dessa äro de ord som Mose talade till hela - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

5 Mosebok 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 5 Mosebok 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Samuelsboken 25:1 SV1917 Bible Verse Image
1 Samuelsboken 25:1 (SV1917) »
Och Samuel dog, och hela Israel församlade sig och höll dödsklagan efter honom; och de begrovo honom där han bodde i Rama. Och David stod upp och drog ned till öknen Paran.

Josua 22:7 SV1917 Bible Verse Image
Josua 22:7 (SV1917) »
Ty åt ena hälften av Manasse stam hade Mose givit land i Basan, och åt andra hälften hade Josua givit land jämte deras bröder på andra sidan Jordan, på västra sidan. Då nu Josua lät dem gå hem till sina hyddor, välsignade han dem

1 Mosebok 21:21 SV1917 Bible Verse Image
1 Mosebok 21:21 (SV1917) »
Han bodde i öknen Paran; och hans moder tog en hustru åt honom från Egyptens land.

Josua 9:10 SV1917 Bible Verse Image
Josua 9:10 (SV1917) »
och allt vad han har gjort med amoréernas konungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon, konungen i Hesbon, och Og, konungen i Basan, som bodde i Astarot.

Josua 9:1 SV1917 Bible Verse Image
Josua 9:1 (SV1917) »
Då nu alla de konungar som bodde på andra sidan Jordan, i Bergsbygden, i Låglandet och i hela kustlandet vid Stora havet upp emot Libanon, hörde vad som hade skett -- hetiterna, amoréerna, kananéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna --

Josua 22:4 SV1917 Bible Verse Image
Josua 22:4 (SV1917) »
Och nu har HERREN, eder Gud, låtit edra bröder komma till ro, såsom han lovade dem; så vänden nu om och gån hem till edra hyddor i det land I haven fått till besittning, det som HERRENS tjänare Mose har givit eder på andra sidan Jordan.

5 Mosebok 33:2 SV1917 Bible Verse Image
5 Mosebok 33:2 (SV1917) »
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

4 Mosebok 33:17 SV1917 Bible Verse Image
4 Mosebok 33:17 (SV1917) »
Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot.

4 Mosebok 32:5 SV1917 Bible Verse Image
4 Mosebok 32:5 (SV1917) »
Och de sade ytterligare: »Om vi hava funnit nåd inför dina ögon så må detta land givas åt dina tjänare till besittning. Låt oss slippa att gå över Jordan.»

4 Mosebok 13:26 SV1917 Bible Verse Image
4 Mosebok 13:26 (SV1917) »
Och efter fyrtio dagar vände de tillbaka, sedan de hade bespejat landet.

4 Mosebok 13:3 SV1917 Bible Verse Image
4 Mosebok 13:3 (SV1917) »
»Sänd åstad några män för att bespeja Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn. En man ur var fädernestam skolen I sända, men allenast sådana som äro hövdingar bland dem.»

4 Mosebok 10:12 SV1917 Bible Verse Image
4 Mosebok 10:12 (SV1917) »
Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Deuteronomy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Deuteronomy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Deutéronome 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Deuteronomium 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דברים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Deuteronomio 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Deuteronomio 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
申 命 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
申 命 記 1:1 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
5 Mózes 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
5 Mosebok 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »