Nahum Chapter 3 SV1917 Bible Verse Images

Nahum 3 Bible Verse Pictures. Choose from a large collection of inspirational, motivational and encouraging Bible verses with pictures of nature. Download and share Nahum 3 inspirational Bible verse images. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Nahum 3:1 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ve dig, du blodstad, alltigenom så full av lögn och våld, du som aldrig upphör att röva!

Nahum 3:2 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Hör, piskor smälla! Hör, vagnshjul dåna! Hästar jaga fram, och vagnar rulla åstad.

Nahum 3:3 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ryttare komma i fyrsprång; svärden ljunga, och spjuten blixtra. Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar; igen ände är på döda, man stupar över döda.

Nahum 3:4 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Allt detta för den myckna otukt hon bedrev, hon, den fagra och trollkunniga skökan, som prisgav folkslag genom sin otukt och folkstammar genom sina trolldomskonster.

Nahum 3:5 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Se, jag skall vända mig mot dig, säger HERREN Sebaot; jag skall lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikte och låta folkslag se din blygd och konungariken din skam.

Nahum 3:6 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Och jag skall kasta på dig vad styggeligt är, jag skall låta dig bliva föraktad, ja, göra dig till ett skådespel.

Nahum 3:7 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Var och en som ser dig skall sky dig och skall säga: »Nineve är ödelagt, men vem kan ömka det?» Ja, var finner man någon som vill trösta dig?

Nahum 3:8 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Är du då bättre än No-Amon, hon som tronade vid Nilens strömmar, omsluten av vatten -- ett havets fäste, som hade ett hav till mur?

Nahum 3:9 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Etiopier i mängd och egyptier utan ände, putéer och libyer voro dig till hjälp.

Nahum 3:10 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Också hon måste ju gå i landsflykt och fångenskap, också hennes barn blevo krossade i alla gathörn; om hennes ädlingar kastade man lott, och alla hennes stormän blevo fängslade med kedjor

Nahum 3:11 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Så skall ock du bliva drucken och sjunka i vanmakt; också du skall få leta efter något värn mot fienden.

Nahum 3:12 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Alla dina fästen likna fikonträd med brådmogen frukt: vid minsta skakning falla de i munnen på den som vill äta dem.

Nahum 3:13 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Se, ditt manskap är hos dig såsom kvinnor; ditt lands portar stå vidöppna för dina fiender; eld förtär dina bommar.

Nahum 3:14 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Hämta dig vatten till förråd under belägringen, förstärk dina fästen. Stig ned i leran och trampa i murbruket; grip till tegelformen.

Nahum 3:15 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Bäst du står där, skall elden förtära dig och svärdet utrota dig. Ja, såsom av gräsmaskar skall du bliva uppfrätt, om du ock själv samlar skaror så talrika som gräsmaskar, skaror så talrika som gräshoppor.

Nahum 3:16 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Om du ock har krämare flera än himmelens stjärnor, så vet: gräsmaskarna fälla sina vingars höljen och flyga bort.

Nahum 3:17 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Ja, dina furstar äro såsom gräshoppor och dina hövdingar såsom gräshoppssvärmar: de stanna inom murarna, så länge det är svalt, men när solen kommer fram, då fly de bort, och sedan vet ingen var de finnas.

Nahum 3:18 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Dina herdar hava slumrat in, du Assurs konung; dina väldige ligga i ro. Ditt folk är förstrött uppe på bergen, och ingen församlar det.

Nahum 3:19 (SV1917)
Square Portrait Landscape 4K UHD
Det finnes ingen bot för din skada oläkligt är ditt sår. Alla som höra vad som har hänt dig klappa i händerna över dig. Ty över vem gick ej din ondska beständigt?
Previous Chapter
« Nahum 2 (SV1917)

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Nahum 3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Nahum 3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Nahum 3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Nahum 3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Nahum 3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nahum 3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Nahum 3 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
नहूम 3 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਨਹੂਮ 3 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
নহূম 3 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
नहूम 3 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
నహూము 3 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
નાહૂમ 3 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ನಹೂಮನು 3 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
نَاحُوم 3 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
נחום 3 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Naum 3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Na-hum 3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Nahúm 3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Nahum 3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
那 鸿 书 3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
那 鴻 書 3 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Nahumi 3 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
Наум 3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Наум 3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Náhum 3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Наум 3 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ナホム書 3 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Nahum 3 (NORSK) »

Nahum (SV1917) Chapter Selection

1 2 3

SV1917 Book Selection List