שמואל א 1:1 HEB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download שמואל א 1:1 HEB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Modern Hebrew (HEB). The Hebrew Bible translation is available in the Public Domain. The publication date and copyright details are not known. (תנ ך עברי מודרני)

שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture

שמואל א 1:1 HEB

ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי׃

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

שמואל א 1:1 HEB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - שמואל א 1:1 HEB - ויהי איש אחד מן הרמתים - Bible Verse Picture
View New Tab

שמואל א 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to שמואל א 1:1 HEB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

שמואל א 1:19 HEB Bible Verse Image
שמואל א 1:19 (HEB) »
וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה׃

דברי הימים א 6:34 HEB Bible Verse Image
דברי הימים א 6:34 (HEB) »
בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח׃

דברי הימים א 6:25 HEB Bible Verse Image
דברי הימים א 6:25 (HEB) »
ובני אלקנה עמשי ואחימות׃

שמואל א 9:5 HEB Bible Verse Image
שמואל א 9:5 (HEB) »
המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר עמו לכה ונשובה פן יחדל אבי מן האתנות ודאג לנו׃

שמואל א 17:12 HEB Bible Verse Image
שמואל א 17:12 (HEB) »
ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולו שמנה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים׃

יהושע 24:33 HEB Bible Verse Image
יהושע 24:33 (HEB) »
ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים׃

רות 1:2 HEB Bible Verse Image
רות 1:2 (HEB) »
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם׃

שפטים 17:1 HEB Bible Verse Image
שפטים 17:1 (HEB) »
ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו׃

שפטים 12:5 HEB Bible Verse Image
שפטים 12:5 (HEB) »
וילכד גלעד את מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי גלעד האפרתי אתה ויאמר לא׃

שפטים 19:1 HEB Bible Verse Image
שפטים 19:1 (HEB) »
ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים ויקח לו אשה פילגש מבית לחם יהודה׃

מלכים א 11:26 HEB Bible Verse Image
מלכים א 11:26 (HEB) »
וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך׃

יהושע 17:17 HEB Bible Verse Image
יהושע 17:17 (HEB) »
ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר עם רב אתה וכח גדול לך לא יהיה לך גורל אחד׃

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Samuel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Samuel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Samuel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Samuel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Samuel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Samuel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Samuel 1:1 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
1 શમુએલ 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Samuel 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Sa-mu-ên 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Samuel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Samuele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 母 耳 记 上 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 母 耳 記 上 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Samuelit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Samuelsboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Царств 1:1 (RUSV) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Sámuel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Царе 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Samuel 1:1 (NORSK) »

HEB Bible Book Selection List

View full list of HEB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »