1 Samuelit 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Samuelit 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture

1 Samuelit 1:1 ALB

Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona malore e Efraimit, që quhej Elkanah; ishte bir i Jerohamit, bir i Elihut, bir i Tohut dhe bir i Efraimitit Tsuf.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Samuelit 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ruthi 4:22 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Samuelit 1:1 ALB - Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Samuelit 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Samuelit 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Samuelit 1:19 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:19 (ALB) »
Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys përpara Zotit; pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu Anën, bashkëshorten e tij, dhe Zoti u kujtua për të.

1 Kronikave 6:34 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 6:34 (ALB) »
bir i Elkanahut, bir i Jerohamit, bir i Elielit, bir i Toahut,

1 Kronikave 6:25 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 6:25 (ALB) »
Bijtë e Elkanahut ishin Amasai dhe Ahimothi,

1 Samuelit 9:5 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 9:5 (ALB) »
Kur arritën në vendin e Tsufit, Sauli i tha shërbëtorit të tij që ishte me të: "Çohu, të kthehemi, që të mos ndodhë që im atë të heqë mendjen nga gomaret dhe të fillojë të shqetësohet për ne".

1 Samuelit 17:12 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 17:12 (ALB) »
Davidi ishte biri i atij Efrateut të Betlemit të Judës, që mbante emrin Isai dhe kishte tetë bij. Në kohën e Saulit, ky njeri ishte i plakur dhe i shtyrë në moshë.

Jozueu 24:33 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:33 (ALB) »
Pastaj vdiq edhe Eleazari, bir i Aaronit, dhe e varrosën në malin, që ishte pronë e birit të tij Finehas dhe që ia kishin dhënë në krahinën malore të Efraimit.

Ruthi 1:2 ALB Bible Verse Image
Ruthi 1:2 (ALB) »
Emri i burrit ishte Elimelek, emri i gruas së tij Naomi dhe emri i dy bijve të tij Mahlon dhe Kilion, Efratej nga Betlemi i Judës. Ata shkuan në vendin e Moabit dhe u vendosën aty.

Gjyqtarët 17:1 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 17:1 (ALB) »
Në krahinën malore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mikah.

Gjyqtarët 12:5 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 12:5 (ALB) »
Njerëzit e Galaadit zunë vatë e Jordanit para se të arrinin ata të Efraimit; kështu kur ndonje nga ikanakët e Efraimit thoshte: "M lini të kaloj," njerëzit e Galaadit e pyesnin: "A je ti një Efraimit?". Në rast se ai përgjigjej: "Jo," Galaaditët i thonin:

Gjyqtarët 19:1 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 19:1 (ALB) »
Në atë kohë, kur nuk kishte mbret në Izrael, një Levit, që banonte në pjesën më të lartë të krahinës malore të Efraimit, mori si konkubinë një grua nga Betlemi i Judës.

1 Mbretërve 11:26 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 11:26 (ALB) »
Edhe Jeroboami, shërbëtor i Salomonit, ngriti krye kundër mbretit. Ai ishte bir i Nebatit, Efrateut të Tseredës, dhe kishte nënë një të ve me emrin Tseruah.

Jozueu 17:17 ALB Bible Verse Image
Jozueu 17:17 (ALB) »
Atëherë Jozueu i foli shtëpisë së Jozefit, Efraimit dhe Manasit, dhe tha: "Ti je një popull i madh në numër dhe ke një forcë të madhe; nuk do të kesh vetëm një pjesë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Samuel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Samuel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Samuel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Samuel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Samuel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Samuel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Samuel 1:1 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
1 શમુએલ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמואל א 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Samuel 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Sa-mu-ên 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Samuel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Samuele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 母 耳 记 上 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 母 耳 記 上 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Samuelsboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Царств 1:1 (RUSV) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Sámuel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Царе 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Samuel 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »