2 पेत्र 1:1 MARIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 पेत्र 1:1 MARIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Marathi. IRV-Marathi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Marathi (इंडियन रिवाइज्ड वर्जन - मराठी), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Marathi Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Marathi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Marathi Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture

2 पेत्र 1:1 MARIRV

आपला देव व तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या नीतिमत्त्वाने आमच्यासारखा, मोलवान विश्वास मिळालेल्या लोकांस, येशू ख्रिस्ताचा दास व प्रेषित शिमोन पेत्र ह्याजकडून पत्र;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 पेत्र 1:1 MARIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 पेत्र 1:1 MARIRV - आपला देव व तारणारा - Bible Verse Picture
View New Tab

2 पेत्र 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 पेत्र 1:1 MARIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

तीताला 2:13 MARIRV Bible Verse Image
तीताला 2:13 (MARIRV) »
आणि आपल्या धन्य आशेची, म्हणजे आपला महान देव व तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या गौरवी आगमनाची प्रतीक्षा करावी;

रोमकरांस 3:21 MARIRV Bible Verse Image
रोमकरांस 3:21 (MARIRV) »
पण नियमशास्त्राकडून व संदेष्ट्यांकडून साक्ष दिली गेल्याप्रमाणे, नियमशास्त्राशिवाय देवाचे नीतिमत्त्व, आता, प्रकट झाले आहे.

तीताला 1:4 MARIRV Bible Verse Image
तीताला 1:4 (MARIRV) »
आपल्या सामाईक असलेल्या विश्वासाप्रमाणे माझे खरे लेकरू तीत यास; देवपित्यापासून व आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.

योहान 12:26 MARIRV Bible Verse Image
योहान 12:26 (MARIRV) »
जर कोणी माझी सेवा करतो तर त्याने मला अनुसरावे, म्हणजे जेथे मी आहे तेथे माझा सेवकही असेल. जर कोणी माझी सेवा करतो तर पिता त्यास मान करील.

2 करिंथकरांस 4:13 MARIRV Bible Verse Image
2 करिंथकरांस 4:13 (MARIRV) »
मी विश्वास ठेवला आणि म्हणून मी बोललो, हे पवित्र शास्त्रात लिहिल्याप्रमाणे आम्ही विश्वास ठेवला आहे आणि म्हणून बोलतो; कारण आमच्यात तोच विश्वासाचा आत्मा आहे.

रोमकरांस 1:12 MARIRV Bible Verse Image
रोमकरांस 1:12 (MARIRV) »
म्हणजे आपल्या एकमेकांना तुमच्या व माझ्या, विश्वासाने, मला तुमच्याबरोबर उत्तेजन मिळावे.

2 पेत्र 1:4 MARIRV Bible Verse Image
2 पेत्र 1:4 (MARIRV) »
त्यांच्यायोगे मोलवान व अति महान वचने देण्यात आली आहेत; ह्यासाठी की, त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकवून दैवी स्वभावाचे भागीदार व्हावे.

1 पेत्र 1:1 MARIRV Bible Verse Image
1 पेत्र 1:1 (MARIRV) »
येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पेत्र ह्याजकडून, पंत, गलतीया, कप्पदुकिया, आशिया व बिथुनिया या प्रांतात उपरी म्हणून पांगलेल्या देवाच्या लोकांस पत्र,

इफिसकरांस 4:11 MARIRV Bible Verse Image
इफिसकरांस 4:11 (MARIRV) »
आणि त्याने स्वतःच काही लोकांस प्रेषित, संदेष्टे, सुवार्तिक, पाळक आणि शिक्षक असे दाने दिली.

रोमकरांस 1:1 MARIRV Bible Verse Image
रोमकरांस 1:1 (MARIRV) »
प्रेषित होण्यास बोलावलेला, येशू ख्रिस्ताचा दास, देवाच्या सुवार्तेसाठी वेगळा केलेला, पौल ह्याजकडून;

लूक 1:47 MARIRV Bible Verse Image
लूक 1:47 (MARIRV) »
आणि देव जो माझा तारणारा याच्या ठायी माझा आत्मा आनंदीत झाला आहे.

प्रेषितांचीं कृत्यें 15:14 MARIRV Bible Verse Image
प्रेषितांचीं कृत्यें 15:14 (MARIRV) »
परराष्ट्रीयांतून आपल्या नावाकरिता काही लोक काढून घ्यावे म्हणून देवाने त्यांची भेट कशी घेतली, हे शिमोनाने सांगितले आहे; आणि ह्याच्याशी संदेष्ट्यांच्या उक्तीचाही मेळ बसतो, असा शास्त्रलेख आहे की,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Peter 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Peter 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Peter 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Peter 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Peter 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Pierre 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Petrus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
2 ਪਤਰਸ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
٢ بطرس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Pedro 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Pedro 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Pietro 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Petrusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
2 Петра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Петра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Péter 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Петрово 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Peter 1:1 (NORSK) »

MARIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »