प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Marathi. IRV-Marathi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Marathi (इंडियन रिवाइज्ड वर्जन - मराठी), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Marathi Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Marathi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Marathi Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture

प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV

हे थियफिला, येशूने जे शिकवले आणि केले, व ज्या विषयी मी पहिल्या ग्रंथात नमुद केले,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV - हे थियफिला, येशूने - Bible Verse Picture
View New Tab

प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 MARIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

लूक 1:3 MARIRV Bible Verse Image
लूक 1:3 (MARIRV) »
म्हणून हे थियफिला महाराज, मी सर्व गोष्टींचा मुळापासून चांगला शोध केल्यामुळे मलाही हे बरे वाटले की, या सर्व घटनांविषयीची माहिती आपणाला व्यवस्थित पणे माहिती लिहावी.

लूक 24:19 MARIRV Bible Verse Image
लूक 24:19 (MARIRV) »
येशू त्यांना म्हणाला, “तुमच्या मते कोणत्या गोष्टी?” ते त्यास म्हणाले, “नासरेथकर येशूविषयीच्या सर्व गोष्टी. हाच तो मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी आणि शब्दांनी देवासमोर आणि मनुष्यांसमोर एक महान संदेष्टा झाला.

मत्तय 4:23 MARIRV Bible Verse Image
मत्तय 4:23 (MARIRV) »
गालील प्रांतात सगळीकडे फिरत, येशूने त्यांच्या सभास्थानात जाऊन शिकविले, देवाच्या राज्याची सुवार्ता सांगितली आणि लोकांचे सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारचे विकार बरे केले.

लूक 3:23 MARIRV Bible Verse Image
लूक 3:23 (MARIRV) »
जेव्हा येशूने त्याच्या कार्यास सुरुवात केली तेव्हा तो सुमारे तीस वर्षांचा होता. लोक त्यास योसेफाचा मुलगा समजत. योसेफ एलीचा मुलगा होता

लूक 7:21 MARIRV Bible Verse Image
लूक 7:21 (MARIRV) »
त्याच घटकेस येशूने अनेक लोकांचे रोग, आजार बरे केले, पुष्कळांमधील दुष्ट आत्मे काढली, आंधळ्यांना दृष्टी दिली.

मत्तय 11:5 MARIRV Bible Verse Image
मत्तय 11:5 (MARIRV) »
आंधळे पाहतात. पांगळे चालतात. कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बहिरे ऐकतात, मरण पावलेले उठवले जातात व गरिबांना सुवार्ता सांगण्यात येते.

लूक 1:24 MARIRV Bible Verse Image
लूक 1:24 (MARIRV) »
त्या दिवसानंतर त्याची पत्नी अलीशिबा गरोदर राहिली व पाच महिने लपून राहिली, ती म्हणाली,

योहान 10:32 MARIRV Bible Verse Image
योहान 10:32 (MARIRV) »
येशू त्यांना म्हणाला, “मी माझ्या स्वर्गीय पित्याकडची पुष्कळ चांगली कामे तुम्हास दाखवली आहेत. त्या कामांतील कोणत्या कामाकरता तुम्ही मला दगडमार करता?”

प्रेषितांचीं कृत्यें 2:22 MARIRV Bible Verse Image
प्रेषितांचीं कृत्यें 2:22 (MARIRV) »
“अहो इस्राएल लोकांनो, या गोष्टी ऐका: नासोरी येशूच्या द्वारे देवाने जी महत्कृत्ये, अद्भूते व चिन्हे तुम्हास दाखविली त्यावरून देवाने तुम्हाकरिता मान्यता दिलेला असा तो मनुष्य होता, याची तुम्हास माहिती आहे.

1 पेत्र 2:21 MARIRV Bible Verse Image
1 पेत्र 2:21 (MARIRV) »
कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण करण्यात आले आहे; कारण ख्रिस्तानेही तुमच्यासाठी दुःख सोसले आहे; आणि तुम्ही त्याच्या पावलांवरून मागोमाग जावे म्हणून त्याने तुमच्यासाठी कित्ता ठेवला आहे.

योहान 18:19 MARIRV Bible Verse Image
योहान 18:19 (MARIRV) »
तेव्हा महायाजकाने येशूला त्याच्या शिष्यांविषयी व त्याच्या शिक्षणाविषयी प्रश्न केले.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 1:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 1:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 1:1 (JPN) »

प्रेषितांचीं कृत्यें 1 (MARIRV) Verse Selection

प्रेषितांचीं कृत्यें 1:1 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:2 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:3 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:4 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:5 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:6 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:7 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:8 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:9 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:10 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:11 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:12 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:13 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:14 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:15 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:16 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:17 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:18 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:19 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:20 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:21 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:22 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:23 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:24 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:25 प्रेषितांचीं कृत्यें 1:26

MARIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »