Hagai 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Hagai 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture

Hagai 1:1 ALB

Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e gjashtë, ditën e parë të muajit, fjala e Zotit iu drejtua me anë të profetit Hagai, Zorobabelit, birit të Shealtielit, qeveritar i Judës, dhe Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryeprift, duke thënë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Hagai 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Sofonia 3:20 (ALB)
Next Verse
Hagai 1:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Hagai 1:1 ALB - Në vitin e dytë të mbretit Dar, në muajin e - Bible Verse Picture
View New Tab

Hagai 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Hagai 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Esdra 2:2 ALB Bible Verse Image
Esdra 2:2 (ALB) »
Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu.

Mateu 1:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:12 (ALB) »
Pas internimit në Babiloni Jekonias i lindi Salatieli; Salatielit i lindi Zorobabeli.

Esdra 3:2 ALB Bible Verse Image
Esdra 3:2 (ALB) »
Atëherë Jeshua, bir i Jotsadakut, bashkë me vëllezërit e tij priftërinj dhe me Zorobabelin, birin e Shealtielit me gjithë vëllezërit e tij, u ngritën dhe ndërtuan altarin e Perëndisë të Izraelit, për t’i ofruar olokauste, siç është shkruar në ligjin e Moisiut, njeriut të Perëndisë.

Esdra 3:8 ALB Bible Verse Image
Esdra 3:8 (ALB) »
Në muajin e dytë të vitit të dytë të arritjes së tyre në shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem, Zorobabeli, bir i Shealtielit, Jeshua, bir i Jotsadakut, vëllezërit e tjerë të tyre priftërinj dhe Levitët si dhe tërë ata që ishin kthyer nga robëria në Jeruzalem filluan punimet, dhe ngarkuan Levitët që ishin njëzet vjeç e lart të drejtonin punimet e shtëpisë të Zotit.

Hagai 2:10 ALB Bible Verse Image
Hagai 2:10 (ALB) »
Në ditën e njezet e katërt të muajit të nëntë, në vitin e dytë të Darit, fjala e Zotit u drejtua me anë të profetit Hagai, duke thënë:

Esdra 6:14 ALB Bible Verse Image
Esdra 6:14 (ALB) »
Kështu pleqtë e Judejve vazhduan të ndërtojnë dhe të bëjnë përparime, të nxitur nga fjalët e frymëzuara të profetit Axhe dhe të Zakarias, birit të Idos. Ata e mbaruan ndërtimin sipas urdhërit të Perëndisë të Izraelit dhe sipas rregullit të Kirit, të Darit dhe të Artasersit, mbretit të Persisë.

Hagai 1:14 ALB Bible Verse Image
Hagai 1:14 (ALB) »
Kështu Zoti e zgjoi frymën e Zorobabelit, birit të Shealtielit, qeveritar i Judës dhe frymën e Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryeprift dhe frymën e gjithë pjesës tjetër të popullit; atëherë ata erdhën dhe filluan punën për shtëpinë e Zotit të ushtrive, Perëndisë së tyre,

Nehemia 7:7 ALB Bible Verse Image
Nehemia 7:7 (ALB) »
Këta janë ata që u kthyen me Zorobabelin, Jeshuan, Nehemian, Azarian, Raamiahun, Nahamanin, Mardokeon, Bilshanin, Misperethin, Bigvain, Nehumin dhe Banaahun. Numri i njerëzve të popullit të Izraelit:

Hagai 1:12 ALB Bible Verse Image
Hagai 1:12 (ALB) »
Zorobabeli, biri i Shealtielit, dhe Jozueu, biri i Jehotsadakut, kryeprift, dhe gjithë pjesa tjetër e popullit e dëgjuan zërin e Zotit, Perëndisë së tyre, dhe fjalët e profetit Hagai, sepse Zoti, Perëndia i tyre, e kishte dërguar, dhe populli pati frikë nga prania e Zotit.

1 Kronikave 3:17 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 3:17 (ALB) »
Bijtë e Jekoniahut, të të burgosurit, ishin i biri Shealtieli,

1 Kronikave 3:19 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 3:19 (ALB) »
Bijtë e Pedajahut ishin Zorobabeli dhe Shimei. Bijtë e Zorobabelit ishin Meshulami, Hananiahu dhe Shelomith, motra e tyre;

Hagai 2:1 ALB Bible Verse Image
Hagai 2:1 (ALB) »
Në muajin e shtatë, në ditën e njëzetenjëtë të muajit, fjala e Zotit u drejtua me anë të profetit Hagai, duke thënë:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Haggai 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Haggai 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Haggai 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Haggai 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Haggai 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Aggée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Haggai 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
حَجَّي 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
חגי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ageu 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-gai 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hageo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Aggeo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 该 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 該 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Haggai 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аггей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Огій 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Aggeus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Агей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハガイ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Haggai 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »