1 Солунци 1:1 BULG Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Солунци 1:1 BULG computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

1 Солунци 1:1 BULG Desktop Wallpaper - Павел, Сила и Тимотей до - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 Солунци 1:1 BULG

Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Солунци 1:1 BULG desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Солунци 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Солунци 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Римляни 1:7 BULG Bible Verse Image
Римляни 1:7 (BULG) »
до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

2 Солунци 1:1 BULG Bible Verse Image
2 Солунци 1:1 (BULG) »
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа:

Деяния 18:5 BULG Bible Verse Image
Деяния 18:5 (BULG) »
А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел се притесняваше от своя дух да свидетелствува на юдеите, че Исус е Христос.

Деяния 20:4 BULG Bible Verse Image
Деяния 20:4 (BULG) »
И придружиха го до Азия Берянина Сосипатър Пиров, и от Солунците Аристарх и Секунд; още и Гаий от Дервия и Тимотей, а от Азия Тихик и Трофим.

Деяния 17:11 BULG Bible Verse Image
Деяния 17:11 (BULG) »
И Беряните бяха по-благородни от Солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.

Деяния 15:27 BULG Bible Verse Image
Деяния 15:27 (BULG) »
И така, изпращаме Юда и Сила, да ви съобщят и те устно същите неща.

2 Коринтяни 1:19 BULG Bible Verse Image
2 Коринтяни 1:19 (BULG) »
Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не но в него стана Да;

Деяния 19:22 BULG Bible Verse Image
Деяния 19:22 (BULG) »
И прати в Македония двама от тия, които му помагаха, Тимотея и Ераста; а той остана за още няколко време в Азия.

Деяния 17:13 BULG Bible Verse Image
Деяния 17:13 (BULG) »
Но Солунските юдеи, като разбраха, че и в Берия се проповядва от Павла Божието учение, дойдоха и там та подбудиха и смутиха народа.

Деяния 17:1 BULG Bible Verse Image
Деяния 17:1 (BULG) »
И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, дето имаше юдейска синагога.

Евреи 13:23 BULG Bible Verse Image
Евреи 13:23 (BULG) »
Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат, с когото ако дойде скоро, ще ви видя.

1 Петрово 5:12 BULG Bible Verse Image
1 Петрово 5:12 (BULG) »
Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърдо в нея.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Italian Bible (RIV)
1 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Albanian Bible (ALB)
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »