1 Thesszalonika 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Thesszalonika 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 Thesszalonika 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Silvánus és Timótheus a - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 Thesszalonika 1:1 KAR

Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, [a] [mely] [van] az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Thesszalonika 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Thesszalonika 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Thesszalonika 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Róma 1:7 KAR Bible Verse Image
Róma 1:7 (KAR) »
Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

2 Thesszalonika 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban:

Apostolok 18:5 KAR Bible Verse Image
Apostolok 18:5 (KAR) »
Mikor pedig megérkeztek Maczedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tõn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus.

Apostolok 20:4 KAR Bible Verse Image
Apostolok 20:4 (KAR) »
Kíséré pedig õt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus és Trofimus.

Apostolok 17:11 KAR Bible Verse Image
Apostolok 17:11 (KAR) »
Ezek pedig nemesb lelkûek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

Apostolok 15:27 KAR Bible Verse Image
Apostolok 15:27 (KAR) »
Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élõszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.

2 Korinthus 1:19 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:19 (KAR) »
Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem [az] igen lett õ benne.

Apostolok 19:22 KAR Bible Verse Image
Apostolok 19:22 (KAR) »
Elküldvén pedig Maczedóniába kettõt azok közül, kik néki szolgálnak vala, Timótheust és Erástust, õ maga egy ideig Ázsiában marada.

Apostolok 17:13 KAR Bible Verse Image
Apostolok 17:13 (KAR) »
Mikor azonban tudtokra esett a Thessalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek ígéjét, elmenének, és a sokaságot ott is felháboríták.

Apostolok 17:1 KAR Bible Verse Image
Apostolok 17:1 (KAR) »
Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak zsinagógájok.

Zsidók 13:23 KAR Bible Verse Image
Zsidók 13:23 (KAR) »
Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia Timótheus kiszabadult, a kivel ha csakhamar eljõ, meglátogatlak titeket.

1 Péter 5:12 KAR Bible Verse Image
1 Péter 5:12 (KAR) »
Silvánus által, a ki, a mint gondolom, hû atyátokfia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, a melyben állotok.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Italian Bible (RIV)
1 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Albanian Bible (ALB)
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 солунян 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »