Ефесяни 1:1 BULG Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ефесяни 1:1 BULG computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Ефесяни 1:1 BULG Desktop Wallpaper - Павел, с божията воля - Desktop Bible Verse Wallpaper

Ефесяни 1:1 BULG

Павел, с божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ефесяни 1:1 BULG desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Ефесяни 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ефесяни 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Колосяни 1:2 BULG Bible Verse Image
Колосяни 1:2 (BULG) »
до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа],

2 Коринтяни 1:1 BULG Bible Verse Image
2 Коринтяни 1:1 (BULG) »
Павел, с Божията воля апостол Исус Христос, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахаия:

1 Коринтяни 1:1 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 1:1 (BULG) »
Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,

Галатяни 1:1 BULG Bible Verse Image
Галатяни 1:1 (BULG) »
Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,

Римляни 1:1 BULG Bible Verse Image
Римляни 1:1 (BULG) »
Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

Римляни 1:7 BULG Bible Verse Image
Римляни 1:7 (BULG) »
до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

1 Коринтяни 4:17 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 4:17 (BULG) »
По тая причина ви пратих Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, такива пътища, каквито получавам навсякъде във всяка църква.

Ефесяни 6:21 BULG Bible Verse Image
Ефесяни 6:21 (BULG) »
Но, за да знайте и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;

Откровение 2:10 BULG Bible Verse Image
Откровение 2:10 (BULG) »
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

Откровение 17:14 BULG Bible Verse Image
Откровение 17:14 (BULG) »
те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.

Деяния 19:1 BULG Bible Verse Image
Деяния 19:1 (BULG) »
А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, дето намери някои ученици.

Римляни 8:1 BULG Bible Verse Image
Римляни 8:1 (BULG) »
1 Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »