Ê-phê-sô 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ê-phê-sô 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ê-phê-sô 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, - Desktop Bible Verse Wallpaper

Ê-phê-sô 1:1 VIE

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ê-phê-sô 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Ê-phê-sô 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ê-phê-sô 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Cô-lô-se 1:2 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:2 (VIE) »
gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Ga-la-ti 1:1 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:1 (VIE) »
Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Rô-ma 1:7 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:7 (VIE) »
gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

1 Cô-rinh-tô 4:17 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:17 (VIE) »
Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi.

Ê-phê-sô 6:21 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 6:21 (VIE) »
Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em.

Khải Huyền 2:10 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 2:10 (VIE) »
Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

Khải Huyền 17:14 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 17:14 (VIE) »
Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.

Công Vụ Các Sứ đồ 19:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 19:1 (VIE) »
Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó.

Rô-ma 8:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 8:1 (VIE) »
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »