במדבר 1:2 HEB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download במדבר 1:2 HEB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Modern Hebrew (HEB). The Hebrew Bible translation is available in the Public Domain. The publication date and copyright details are not known. (תנ ך עברי מודרני)

במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper

במדבר 1:2 HEB

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

במדבר 1:2 HEB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - במדבר 1:2 HEB Desktop Wallpaper - שאו את ראש כל עדת בני ישראל - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

במדבר 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to במדבר 1:2 HEB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

שמות 38:26 HEB Bible Verse Image
שמות 38:26 (HEB) »
בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

שמות 30:12 HEB Bible Verse Image
שמות 30:12 (HEB) »
כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם׃

במדבר 1:18 HEB Bible Verse Image
במדבר 1:18 (HEB) »
ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃

במדבר 26:2 HEB Bible Verse Image
במדבר 26:2 (HEB) »
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃

במדבר 1:22 HEB Bible Verse Image
במדבר 1:22 (HEB) »
לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃

בראשית 49:1 HEB Bible Verse Image
בראשית 49:1 (HEB) »
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים׃

דברי הימים א 27:23 HEB Bible Verse Image
דברי הימים א 27:23 (HEB) »
ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים׃

שמואל ב 24:1 HEB Bible Verse Image
שמואל ב 24:1 (HEB) »
ויסף אף יהוה לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה׃

במדבר 1:26 HEB Bible Verse Image
במדבר 1:26 (HEB) »
לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃

במדבר 26:63 HEB Bible Verse Image
במדבר 26:63 (HEB) »
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃

שמות 1:1 HEB Bible Verse Image
שמות 1:1 (HEB) »
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃

שמות 6:14 HEB Bible Verse Image
שמות 6:14 (HEB) »
אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן׃

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Numbers 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Numbers 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Numbers 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Numbers 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Numbers 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nombres 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Numeri 1:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਗਿਣਤੀ 1:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
গননা 1:2 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
गणना 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
ગણના 1:2 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Números 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Dân Số 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Números 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Numeri 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
民 数 记 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
民 數 記 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Numrat 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
4 Mosebok 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Числа 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Числа 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
4 Mózes 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Числа 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
民数記 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
4 Mosebok 1:2 (NORSK) »

HEB Bible Book Selection List

View full list of HEB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »