1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917 Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917 computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Paulus, Kristi Jesu apostel, förordnad av Gud, - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917

Paulus, Kristi Jesu apostel, förordnad av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917 desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Timotheosbrevet 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Timotheosbrevet 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titusbrevet 1:3 SV1917 Bible Verse Image
Titusbrevet 1:3 (SV1917) »
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

Kolosserbrevet 1:27 SV1917 Bible Verse Image
Kolosserbrevet 1:27 (SV1917) »
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är "Kristus i eder, vårt härlighetshopp".

Judasbrevet 1:25 SV1917 Bible Verse Image
Judasbrevet 1:25 (SV1917) »
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 1:3 SV1917 Bible Verse Image
1 Petrusbrevet 1:3 (SV1917) »
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

2 Korinthierbrevet 1:1 SV1917 Bible Verse Image
2 Korinthierbrevet 1:1 (SV1917) »
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja.

Galaterbrevet 1:1 SV1917 Bible Verse Image
Galaterbrevet 1:1 (SV1917) »
Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda --

1 Timotheosbrevet 2:7 SV1917 Bible Verse Image
1 Timotheosbrevet 2:7 (SV1917) »
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

1 Timotheosbrevet 1:12 SV1917 Bible Verse Image
1 Timotheosbrevet 1:12 (SV1917) »
Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd,

2 Timotheosbrevet 1:10 SV1917 Bible Verse Image
2 Timotheosbrevet 1:10 (SV1917) »
men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

Apostlagärningarna 9:15 SV1917 Bible Verse Image
Apostlagärningarna 9:15 (SV1917) »
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Jesaja 45:15 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 45:15 (SV1917) »
Ja, du är sannerligen en outgrundlig Gud, du Israels Gud, du frälsare

2 Thessalonikerbrevet 2:16 SV1917 Bible Verse Image
2 Thessalonikerbrevet 2:16 (SV1917) »
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Timóteo 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 前 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Timoteut 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Тимофію 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Timóteus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Timoteus 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »