Matteus 1:1 SV1917 Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Matteus 1:1 SV1917 computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper

Matteus 1:1 SV1917

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Matteus 1:1 SV1917 desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Matteus 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Matteus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Matteus 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Mosebok 22:18 SV1917 Bible Verse Image
1 Mosebok 22:18 (SV1917) »
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

Galaterbrevet 3:16 SV1917 Bible Verse Image
Galaterbrevet 3:16 (SV1917) »
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.

Romarbrevet 1:3 SV1917 Bible Verse Image
Romarbrevet 1:3 (SV1917) »
evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Uppenbarelseboken 22:16 SV1917 Bible Verse Image
Uppenbarelseboken 22:16 (SV1917) »
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

Psaltaren 132:11 SV1917 Bible Verse Image
Psaltaren 132:11 (SV1917) »
HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: »Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.

Jesaja 11:1 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 11:1 (SV1917) »
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Jeremia 23:5 SV1917 Bible Verse Image
Jeremia 23:5 (SV1917) »
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.

Matteus 1:18 SV1917 Bible Verse Image
Matteus 1:18 (SV1917) »
Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.

1 Mosebok 12:3 SV1917 Bible Verse Image
1 Mosebok 12:3 (SV1917) »
Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.»

Johannes 7:42 SV1917 Bible Verse Image
Johannes 7:42 (SV1917) »
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Lukas 1:31 SV1917 Bible Verse Image
Lukas 1:31 (SV1917) »
Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.

Jesaja 9:6 SV1917 Bible Verse Image
Jesaja 9:6 (SV1917) »
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 1:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Mateu 1:1 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »