Amos 1:1 SV1917 Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Amos 1:1 SV1917 computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper

Amos 1:1 SV1917

Detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa, vad han skådade angående Israel i Ussias, Juda konungs, och Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid, två år före jordbävningen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amos 1:1 SV1917 desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Joel 3:21 (SV1917)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Amos 1:1 SV1917 Desktop Wallpaper - Detta är vad som talades av Amos, en bland - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Amos 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amos 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sakaria 14:5 SV1917 Bible Verse Image
Sakaria 14:5 (SV1917) »
Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.

Amos 7:14 SV1917 Bible Verse Image
Amos 7:14 (SV1917) »
Då svarade Amos och sade till Amasja: »Jag är varken en profet eller en profetlärljunge, jag är en boskapsherde, som lever av mullbärsfikon.

Jeremia 6:1 SV1917 Bible Verse Image
Jeremia 6:1 (SV1917) »
Bärgen edert gods ut ur Jerusalem, I Benjamins barn, stöten i basun i Tekoa, och resen upp ett högt baner ovanför Bet-Hackerem; ty en olycka hotar från norr, med stor förstöring.

Psaltaren 78:70 SV1917 Bible Verse Image
Psaltaren 78:70 (SV1917) »
Och han utvalde sin tjänare David och tog honom ifrån fårhjordens fållor.

2 Krönikeboken 20:20 SV1917 Bible Verse Image
2 Krönikeboken 20:20 (SV1917) »
Men bittida följande morgon drogo de ut till Tekoas öken. Och när de drogo ut, trädde Josafat fram och sade: »Hören mig, I av Juda och I Jerusalems invånare. Haven tro på HERREN, eder Gud, så skolen I hava ro. Och tron på hans profeter, så skolen I bliva lyckosamma.»

2 Krönikeboken 11:6 SV1917 Bible Verse Image
2 Krönikeboken 11:6 (SV1917) »
Han befäste Bet-Lehem, Etam, Tekoa,

2 Krönikeboken 26:1 SV1917 Bible Verse Image
2 Krönikeboken 26:1 (SV1917) »
Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var sexton år gammal, och gjorde honom till konung i hans fader Amasjas ställe.

1 Kungaboken 19:19 SV1917 Bible Verse Image
1 Kungaboken 19:19 (SV1917) »
När han sedan gick därifrån, träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja; tolv par oxar gingo framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom.

2 Samuelsboken 14:2 SV1917 Bible Verse Image
2 Samuelsboken 14:2 (SV1917) »
Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: »Låtsa att du har sorg, och kläd dig i sorgkläder och smörj dig icke med olja, utan skicka dig såsom en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död.

Matteus 1:8 SV1917 Bible Verse Image
Matteus 1:8 (SV1917) »
Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;

Mika 1:1 SV1917 Bible Verse Image
Mika 1:1 (SV1917) »
Detta är HERRENS ord som kom till morastiten Mika i Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid, vad han skådade angående Samaria och Jerusalem.

Amos 7:9 SV1917 Bible Verse Image
Amos 7:9 (SV1917) »
Isaks offerhöjder skola bliva ödelagda och Israels helgedomar förstörda, och mot Jerobeams hus skall jag uppresa mig med svärdet.»

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 1:1 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »