2 Johannesbrevet 1:1 SV1917 Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Johannesbrevet 1:1 SV1917 mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Swedish 1917 (SV1917). The Swedish Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Svenska SV1917 Bible is not copyright. (Svenska Bibeln) Gamla Testamentet, Nya Testamentet

2 Johannesbrevet 1:1 SV1917 Mobile Phone Wallpaper - Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Johannesbrevet 1:1 SV1917

Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Johannesbrevet 1:1 SV1917 Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Johannesbrevet 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Johannesbrevet 1:1 SV1917. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timotheosbrevet 2:4 SV1917 Bible Verse Image
1 Timotheosbrevet 2:4 (SV1917) »
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

1 Johannesbrevet 3:18 SV1917 Bible Verse Image
1 Johannesbrevet 3:18 (SV1917) »
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

Johannes 8:32 SV1917 Bible Verse Image
Johannes 8:32 (SV1917) »
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

2 Johannesbrevet 1:5 SV1917 Bible Verse Image
2 Johannesbrevet 1:5 (SV1917) »
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.

1 Petrusbrevet 1:22 SV1917 Bible Verse Image
1 Petrusbrevet 1:22 (SV1917) »
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrusbrevet 5:1 SV1917 Bible Verse Image
1 Petrusbrevet 5:1 (SV1917) »
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

2 Johannesbrevet 1:13 SV1917 Bible Verse Image
2 Johannesbrevet 1:13 (SV1917) »
Din utvalda systers barn hälsa dig.

Hebreerbrevet 10:26 SV1917 Bible Verse Image
Hebreerbrevet 10:26 (SV1917) »
Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,

1 Johannesbrevet 2:21 SV1917 Bible Verse Image
1 Johannesbrevet 2:21 (SV1917) »
Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.

1 Petrusbrevet 1:2 SV1917 Bible Verse Image
1 Petrusbrevet 1:2 (SV1917) »
utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.

2 Johannesbrevet 1:2 SV1917 Bible Verse Image
2 Johannesbrevet 1:2 (SV1917) »
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

Galaterbrevet 2:5 SV1917 Bible Verse Image
Galaterbrevet 2:5 (SV1917) »
Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 二 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 二 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Gjonit 1:1 (ALB) »
Russian Bible (RUSV)
2 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Johannes 1:1 (NORSK) »

SV1917 Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »