2 Giăng 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Giăng 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Giăng 1:1 VIE

Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Giăng 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 1 Giăng 5:21 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Giăng 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Giăng 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Ti-mô-thê 2:4 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 2:4 (VIE) »
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

1 Giăng 3:18 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 3:18 (VIE) »
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.

Giăng 8:32 VIE Bible Verse Image
Giăng 8:32 (VIE) »
các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

2 Giăng 1:5 VIE Bible Verse Image
2 Giăng 1:5 (VIE) »
Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau.

1 Phi-rơ 1:22 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:22 (VIE) »
Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;

1 Phi-rơ 5:1 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 5:1 (VIE) »
Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra:

2 Giăng 1:13 VIE Bible Verse Image
2 Giăng 1:13 (VIE) »
Con cái của chị em bà, là bà được chọn kia, chào thăm bà.

Hê-bơ-rơ 10:26 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 10:26 (VIE) »
Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,

1 Giăng 2:21 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 2:21 (VIE) »
Ta viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra.

1 Phi-rơ 1:2 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:2 (VIE) »
theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

2 Giăng 1:2 VIE Bible Verse Image
2 Giăng 1:2 (VIE) »
điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời:

Ga-la-ti 2:5 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:5 (VIE) »
Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của Tin Lành được vững bền trong anh em.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 João 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 二 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 二 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Gjonit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
2 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Johannes 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »