1 Korinthus 1:1 KAR Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Korinthus 1:1 KAR mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 Korinthus 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Korinthus 1:1 KAR

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Korinthus 1:1 KAR Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Korinthus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Korinthus 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

Efézus 1:1 KAR Bible Verse Image
Efézus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévõ és Krisztus Jézusban hívõ szenteknek.

2 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:

Kolossé 1:1 KAR Bible Verse Image
Kolossé 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi.

Apostolok 18:17 KAR Bible Verse Image
Apostolok 18:17 (KAR) »
A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék elõtt; de Gallió velök semmit sem gondola.

2 Timóteus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Timóteus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,

Galátzia 1:15 KAR Bible Verse Image
Galátzia 1:15 (KAR) »
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétõl fogva és elhívott az õ kegyelme által,

Galátzia 1:1 KAR Bible Verse Image
Galátzia 1:1 (KAR) »
Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta õt a halálból);

Galátzia 2:7 KAR Bible Verse Image
Galátzia 2:7 (KAR) »
Sõt ellenkezõleg, mikor látták, hogy én reám van bízva a körülmetéletlenség evangyélioma, mint Péterre a körülmetélésé;

1 Timóteus 2:7 KAR Bible Verse Image
1 Timóteus 2:7 (KAR) »
A mi végett rendeltettem én hirdetõvé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

1 Timóteus 1:1 KAR Bible Verse Image
1 Timóteus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,

1 Korinthus 9:1 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 9:1 (KAR) »
Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Korintasve 1:1 (ALB) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »