Galátzia 1:1 KAR Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Galátzia 1:1 KAR mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper

Galátzia 1:1 KAR

Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta õt a halálból);

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Galátzia 1:1 KAR Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Galátzia 1:1 KAR Mobile Phone Wallpaper - Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Galátzia 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Galátzia 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galátzia 1:11 KAR Bible Verse Image
Galátzia 1:11 (KAR) »
Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;

1 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.

Apostolok 9:15 KAR Bible Verse Image
Apostolok 9:15 (KAR) »
Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

Jelenések 1:5 KAR Bible Verse Image
Jelenések 1:5 (KAR) »
És a Jézus Krisztustól, a ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által,

Efézus 3:8 KAR Bible Verse Image
Efézus 3:8 (KAR) »
Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;

Titusz 1:3 KAR Bible Verse Image
Titusz 1:3 (KAR) »
Megjelentette pedig a maga idejében az õ beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:

2 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:

Apostolok 22:14 KAR Bible Verse Image
Apostolok 22:14 (KAR) »
Õ pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az õ akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az õ szájából.

Róma 10:9 KAR Bible Verse Image
Róma 10:9 (KAR) »
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol.

Apostolok 9:6 KAR Bible Verse Image
Apostolok 9:6 (KAR) »
Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.

1 Timóteus 1:11 KAR Bible Verse Image
1 Timóteus 1:11 (KAR) »
A boldog Isten dicsõségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ga-la-ti 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Galatasve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »