2 Korinthus 13:14 KAR Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Korinthus 13:14 KAR mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Korinthus 13:14 KAR Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Korinthus 13:14 KAR Mobile Phone Wallpaper -  - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Korinthus 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korinthus 13:14 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efézus 2:22 KAR Bible Verse Image
Efézus 2:22 (KAR) »
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Róma 5:5 KAR Bible Verse Image
Róma 5:5 (KAR) »
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

Róma 16:20 KAR Bible Verse Image
Róma 16:20 (KAR) »
A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

1 Korinthus 16:23 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 16:23 (KAR) »
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!

Júdás 1:21 KAR Bible Verse Image
Júdás 1:21 (KAR) »
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Filippi 2:1 KAR Bible Verse Image
Filippi 2:1 (KAR) »
Ha annakokáért [helye van] Krisztusban az intésnek, ha [helye van] a szeretet vígasztalásának, ha [helye van] a Lélekben való közösségnek, ha [helye van] a szívnek és könyörületességnek,

2 Korinthus 8:9 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 8:9 (KAR) »
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az õ szegénysége által meggazdagodjatok.

1 Korinthus 6:19 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 6:19 (KAR) »
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Galátzia 5:22 KAR Bible Verse Image
Galátzia 5:22 (KAR) »
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

János 7:38 KAR Bible Verse Image
János 7:38 (KAR) »
A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl.

János 4:14 KAR Bible Verse Image
János 4:14 (KAR) »
Valaki pedig abból a vízbõl iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz õ benne.

Róma 8:9 KAR Bible Verse Image
Róma 8:9 (KAR) »
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »