Náhum 3:19 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Náhum 3:19 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture

Náhum 3:19 KAR

Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavalyád. A kik híredet hallják, mind tapsolnak feletted, mert kire nem hatott volna ki a te gonoszságod soha?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Náhum 3:19 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Náhum 3:18 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Náhum 3:19 KAR - Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan - Bible Verse Picture
View New Tab

Náhum 3:19 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Náhum 3:19 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mikeás 1:9 KAR Bible Verse Image
Mikeás 1:9 (KAR) »
Mert halálosak az õ sebei. Bizony Júdáig ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.

Jeremiás siralmai 2:15 KAR Bible Verse Image
Jeremiás siralmai 2:15 (KAR) »
Összecsapják feletted kezöket minden járó-kelõk; süvöltenek és csóválják fejöket Jeruzsálem leánya felett: Ez-é az a város, a melyrõl azt mondták: tökéletes szépség, az egész földnek öröme?

Jób 27:23 KAR Bible Verse Image
Jób 27:23 (KAR) »
Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik õt az õ lakhelyébõl.

Ézsaiás 37:18 KAR Bible Verse Image
Ézsaiás 37:18 (KAR) »
Bizony, Uram, Assiria királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét,

Jeremiás 46:11 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 46:11 (KAR) »
Menj föl Gileádba, és végy balzsamot te szûz, Égyiptomnak leánya: hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír számodra!

Jelenések 18:20 KAR Bible Verse Image
Jelenések 18:20 (KAR) »
Örülj õ rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg õt érettetek való büntetéssel.

Jelenések 18:2 KAR Bible Verse Image
Jelenések 18:2 (KAR) »
És kiálta [teljes] erejébõl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyûlölséges madárnak tömlöczévé.

Sofóniás 2:13 KAR Bible Verse Image
Sofóniás 2:13 (KAR) »
És kinyújtja kezét észak felé, és elveszti Assiriát, Ninivét pusztasággá teszi, kietlenné, mint egy sivatag.

Jelenések 13:7 KAR Bible Verse Image
Jelenések 13:7 (KAR) »
Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és õket legyõzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Náhum 2:11 KAR Bible Verse Image
Náhum 2:11 (KAR) »
Hol van az oroszlánok tanyája, és az oroszlán-kölyköknek ama legelõje, a hová járt a nõstény- és hímoroszlán, az oroszlán-kölyök, és nem volt a ki elriaszsza?

Ezékiel 30:21 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 30:21 (KAR) »
Embernek fia! A Faraónak, Égyiptom királyának karját eltörtem, és ímé be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerõsödjék fegyverfogásra.

Ezékiel 25:6 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 25:6 (KAR) »
Mert így szól az Úr Isten: Mivelhogy tapsolsz kezeddel és tombolsz lábaddal és örülsz teljes megvetéssel lelkedben Izráel földje felett:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Nahum 3:19 (ASV) »
King James Version (KJV)
Nahum 3:19 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Nahum 3:19 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Nahum 3:19 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Nahum 3:19 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nahum 3:19 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Nahum 3:19 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
नहूम 3:19 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਨਹੂਮ 3:19 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
নহূম 3:19 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
नहूम 3:19 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
નાહૂમ 3:19 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
נחום 3:19 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Naum 3:19 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Na-hum 3:19 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Nahúm 3:19 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Nahum 3:19 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
那 鸿 书 3:19 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
那 鴻 書 3:19 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Nahumi 3:19 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Nahum 3:19 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Наум 3:19 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Наум 3:19 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Наум 3:19 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ナホム書 3:19 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Nahum 3:19 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »