2 Коринтяни 1:1 BULG Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Коринтяни 1:1 BULG Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture

2 Коринтяни 1:1 BULG

Павел, с Божията воля апостол Исус Христос, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахаия:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Коринтяни 1:1 BULG Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Коринтяни 1:1 BULG - Павел, с Божията воля - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Коринтяни 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Коринтяни 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Тимотей 1:1 BULG Bible Verse Image
2 Тимотей 1:1 (BULG) »
Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса.

Ефесяни 1:1 BULG Bible Verse Image
Ефесяни 1:1 (BULG) »
Павел, с божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:

Филипяни 1:1 BULG Bible Verse Image
Филипяни 1:1 (BULG) »
Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Исуса Христа светии, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите:

1 Коринтяни 16:10 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 16:10 (BULG) »
Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас; защото и той работи Господното дело както и аз;

1 Коринтяни 6:11 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 6:11 (BULG) »
И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

Колосяни 1:1 BULG Bible Verse Image
Колосяни 1:1 (BULG) »
Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

1 Солунци 1:7 BULG Bible Verse Image
1 Солунци 1:7 (BULG) »
така щото станахте пример на всички вярващи в Македония и в Аханя.

1 Тимотей 1:1 BULG Bible Verse Image
1 Тимотей 1:1 (BULG) »
Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,

Деяния 16:1 BULG Bible Verse Image
Деяния 16:1 (BULG) »
О И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.

1 Солунци 1:1 BULG Bible Verse Image
1 Солунци 1:1 (BULG) »
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

2 Солунци 1:1 BULG Bible Verse Image
2 Солунци 1:1 (BULG) »
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа:

Тит 1:1 BULG Bible Verse Image
Тит 1:1 (BULG) »
Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е благочестието,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »