Амос 1:1 BULG Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Амос 1:1 BULG Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture

Амос 1:1 BULG

Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, който чу във в?дение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, и Иоасовия син, две години преди заметресението.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Амос 1:1 BULG Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Амос 1:1 BULG - Думите на Амос, който бе от - Bible Verse Picture
View New Tab

Амос 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Амос 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Захария 14:5 BULG Bible Verse Image
Захария 14:5 (BULG) »
И ще побегнете през тоя дол към Моите хълмове Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Тебе.

Амос 7:14 BULG Bible Verse Image
Амос 7:14 (BULG) »
Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях говедар и берях черници;

Еремия 6:1 BULG Bible Verse Image
Еремия 6:1 (BULG) »
Вениаминци, бягайте отсред Ерусалим, Затръбете в Текуе, и издигнете знак във Вет-акерем; Защото зло предстои от север, И голяма погибел.

Псалми 78:70 BULG Bible Verse Image
Псалми 78:70 (BULG) »
Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овците;

2 Летописи 20:20 BULG Bible Verse Image
2 Летописи 20:20 (BULG) »
И тъй на сутринта станаха рано, та излязоха към пустинята Текуе; а когато бяха излезли, Иосафат застана та рече: Слушайте ме, Юдо и вие ерусалимски жители;

2 Летописи 11:6 BULG Bible Verse Image
2 Летописи 11:6 (BULG) »
съгради Витлеем, Итам, Текуе,

2 Летописи 26:1 BULG Bible Verse Image
2 Летописи 26:1 (BULG) »
А всичките Юдови люде взеха Озия*, който бе на шестнадесет години, та го направиха цар вместо баща му Амасия.

3 Царе 19:19 BULG Bible Verse Image
3 Царе 19:19 (BULG) »
И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисея Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си; и сам бе с дванадесетата; и Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него.

2 Царе 14:2 BULG Bible Verse Image
2 Царе 14:2 (BULG) »
Затова Иоав прати в Текое та доведоха от там една умна жена, и рече й: Престори се, моля, че си в жалейка и облечи траурни дрехи, и не се помазвай с масло, но бъди като жена, която жалее дълго време за мъртвец;

Матей 1:8 BULG Bible Verse Image
Матей 1:8 (BULG) »
Аса роди Йосафата; Йосафат роди Йорама; Йорам роди Озия;

Михей 1:1 BULG Bible Verse Image
Михей 1:1 (BULG) »
Господното слово, което дойде към моресетеца Михей в дните на Юдовите царе Иотам, Ахаз, Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:

Амос 7:9 BULG Bible Verse Image
Амос 7:9 (BULG) »
Високите Исаакови места ще запустеят, И Израилевите светилища ще се съсипят; И аз ще стана с меч против Израилевия дом.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »