Марко 1:1 BULG Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Марко 1:1 BULG Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture

Марко 1:1 BULG

О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Марко 1:1 BULG Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Марко 1:1 BULG - О И като излезе веднага от - Bible Verse Picture
View New Tab

Марко 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Марко 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Йоаново 5:11 BULG Bible Verse Image
1 Йоаново 5:11 (BULG) »
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му

Йоан 20:31 BULG Bible Verse Image
Йоан 20:31 (BULG) »
А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име. ГЛАВА 21

Евреи 1:1 BULG Bible Verse Image
Евреи 1:1 (BULG) »
Бог,Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

Матей 4:3 BULG Bible Verse Image
Матей 4:3 (BULG) »
И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син кажи на тия камъни да станат хлябове.

Римляни 1:1 BULG Bible Verse Image
Римляни 1:1 (BULG) »
Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

Йоан 1:34 BULG Bible Verse Image
Йоан 1:34 (BULG) »
И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.

Йоан 1:14 BULG Bible Verse Image
Йоан 1:14 (BULG) »
И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Матей 14:33 BULG Bible Verse Image
Матей 14:33 (BULG) »
А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.

Йоан 6:69 BULG Bible Verse Image
Йоан 6:69 (BULG) »
и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.

Матей 3:17 BULG Bible Verse Image
Матей 3:17 (BULG) »
и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Лука 1:2 BULG Bible Verse Image
Лука 1:2 (BULG) »
О И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.

Матей 17:5 BULG Bible Verse Image
Матей 17:5 (BULG) »
А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Marku 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »