Ездра 1:1 BULG Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ездра 1:1 BULG Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture

Ездра 1:1 BULG

В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено обяви , като рече:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ездра 1:1 BULG Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ездра 1:1 BULG - В първата година на - Bible Verse Picture
View New Tab

Ездра 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ездра 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Еремия 29:10 BULG Bible Verse Image
Еремия 29:10 (BULG) »
Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място.

2 Летописи 36:22 BULG Bible Verse Image
2 Летописи 36:22 (BULG) »
А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено обяви , като рече:

Притчи 21:1 BULG Bible Verse Image
Притчи 21:1 (BULG) »
Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той на където иска го обръща.

Еремия 25:12 BULG Bible Verse Image
Еремия 25:12 (BULG) »
А когато се свършат седемдесетте години, Аз ще накажа Вавилонския цар и оня народ за беззаконието им, казва Господ, също и Халдейската земя, която ще обърна във вечна пустота.

Еремия 33:7 BULG Bible Verse Image
Еремия 33:7 (BULG) »
Ще върна Юдовите пленници И Израилевите пленници, И ще ги съградя както по-напред;

Псалми 106:46 BULG Bible Verse Image
Псалми 106:46 (BULG) »
Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.

Ездра 6:22 BULG Bible Verse Image
Ездра 6:22 (BULG) »
и пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие; защото Господ ги развесели, като бе обърнал към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.

Ездра 7:27 BULG Bible Verse Image
Ездра 7:27 (BULG) »
Благословен да бъда Господ, Бог на нашите бащи, Който е турил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дома на Господа, Който е в Ерусалим,

Ездра 5:13 BULG Bible Verse Image
Ездра 5:13 (BULG) »
Но в първата година на вавилонския цар Кир, цар Кир издаде указ, за да се построи тоя Божий дом.

Данаил 2:1 BULG Bible Verse Image
Данаил 2:1 (BULG) »
И във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него.

Матей 3:1 BULG Bible Verse Image
Матей 3:1 (BULG) »
В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:

Йоан 1:23 BULG Bible Verse Image
Йоан 1:23 (BULG) »
Той рече: Аз съм +глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа+, както рече пророк Исаия.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ezra 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ezra 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ezra 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ezra 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ezra 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Esdras 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Esra 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਜ਼ਰਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ইজ্ৰা 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
एज्रा 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
એઝરા 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עזרא 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Esdras 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-xơ-ra 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Esdras 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esdra 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 斯 拉 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 斯 拉 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Esdra 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Esra 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Ездра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Ездра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ezsdrás 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
エズラ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Esra 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »