Юда 1:1 BULG Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Юда 1:1 BULG Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture

Юда 1:1 BULG

Юда, слуга Исус Христов, и брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Юда 1:1 BULG Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Юда 1:1 BULG - Юда, слуга Исус Христов, и - Bible Verse Picture
View New Tab

Юда 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Юда 1:1 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Петрово 1:5 BULG Bible Verse Image
1 Петрово 1:5 (BULG) »
които с божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

1 Солунци 5:23 BULG Bible Verse Image
1 Солунци 5:23 (BULG) »
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.

Йоан 14:22 BULG Bible Verse Image
Йоан 14:22 (BULG) »
Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?

Римляни 1:1 BULG Bible Verse Image
Римляни 1:1 (BULG) »
Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

1 Петрово 2:9 BULG Bible Verse Image
1 Петрово 2:9 (BULG) »
Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

Йоан 17:15 BULG Bible Verse Image
Йоан 17:15 (BULG) »
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.

2 Петрово 1:1 BULG Bible Verse Image
2 Петрово 1:1 (BULG) »
Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:

2 Тимотей 1:9 BULG Bible Verse Image
2 Тимотей 1:9 (BULG) »
Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,

Евреи 3:1 BULG Bible Verse Image
Евреи 3:1 (BULG) »
Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса;

1 Петрово 5:10 BULG Bible Verse Image
1 Петрово 5:10 (BULG) »
А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.

Римляни 8:30 BULG Bible Verse Image
Римляни 8:30 (BULG) »
а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.

Лука 6:16 BULG Bible Verse Image
Лука 6:16 (BULG) »
Юда, Якововия брат, и Юда Искариотски, който и стана предател.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jude 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jude 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jude 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jude 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jude 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jude 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Judas 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਹੂਦਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যুদের 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யூதா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
यहूदा 1:1 (MARIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೂದನು 1:1 (KANIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Judas 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giu-đe 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Judas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giuda 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
犹 大 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
猶 大 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Juda 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Judasbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иуда 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Юда 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Júdás 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
ユダの手紙 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Judas 1:1 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »