2 Mbretërve 1:2 ALB Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Mbretërve 1:2 ALB computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Mbretërve 1:2 ALB Desktop Wallpaper - Ashaziahu ra nga dritarja e katit të sipërm në - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Mbretërve 1:2 ALB

Ashaziahu ra nga dritarja e katit të sipërm në Samari dhe u dëmtua. Atëherë dërgoi lajmëtarë të cilëve u tha: "Shkoni të konsultoni Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit, për të ditur në se do ta marr veten nga kjo fatkeqësi".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Mbretërve 1:2 ALB desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Mbretërve 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Mbretërve 1:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 3:22 ALB Bible Verse Image
Marku 3:22 (ALB) »
Kurse skribët, që kishin zbritur nga Jeruzalemi, thoshnin: “Ai e ka Beelzebubin dhe i dëbon demonët me princin e demonëve.”

2 Mbretërve 1:16 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 1:16 (ALB) »
dhe i tha: "Kështu thotë Zoti: "Pse nuk paska në Izrael asnjë Perëndi, me fjalën e të cilit të mund të këshillohesh, që ti dërgove lajmëtarë te Baal-Zebubi, perëndi e Ekronit? Për këtë arësye ti nuk do të zbresësh nga shtrati në të cilin ke hipur, por ke për të vdekur me siguri"".

Mateu 10:25 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:25 (ALB) »
I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtorit të bëhet si zotëria e tij. Në se të zotin e shtëpisë e quajtën Beelzebub, aq më tepër do t’i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij!

2 Mbretërve 8:7 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 8:7 (ALB) »
Pastaj Eliseu shkoi në Damask. Ben-Hadadi, mbret i Sirisë, ishte i sëmurë dhe e njoftuan: "Njeriu i Perëndisë ka ardhur deri këtu".

Isaia 37:19 ALB Bible Verse Image
Isaia 37:19 (ALB) »
dhe kanë hedhur në zjarr perënditë e tyre, sepse këto nuk ishin perëndi, por vepër e duarve të njeriut, dru e gur; për këtë arsye i kanë shkatërruar.

Isaia 37:12 ALB Bible Verse Image
Isaia 37:12 (ALB) »
A kanë çliruar vallë mbretërit e kombeve ato që etërit e mi kanë shkatërruar: Gozanin, Haranin, Retsefin dhe bijtë e Edenit që ishin në Telasar?

2 Mbretërve 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 1:3 (ALB) »
Por një engjëll i Zotit i tha Tishbitit Elia: "Çohu dhe u dil përpara lajmëtarëve të mbretit të Samarisë dhe u thuaj atyre: "Mos vallë nuk ka Perëndi në Izrael, që ju shkoni të konsultoheni me Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit?

2 Mbretërve 1:6 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 1:6 (ALB) »
Ata u përgjigjën: "Një njeri na doli përpara dhe na tha: "Shkoni te mbreti që ju ka dërguar dhe i thoni: Kështu thotë Zoti: Mos vallë nuk ka asnjë Perëndi në Izrael që ti dërgon njerëz për t’u konsultuar me Baal-Zebubin, perëndinë e Ekronit? Prandaj nuk do të zbresësh nga shtrati mbi të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur"".

1 Mbretërve 11:33 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 11:33 (ALB) »
sepse ata më kanë braktisur dhe kanë rënë përmbys përpara Ashtorethit, perëndeshës së Sidonitëve, përpara Kemoshit, perëndisë së Moabit, dhe përpara Milkomit, perëndisë së bijve të Amonit, dhe nuk kanë ecur në rrugët e mia për të bërë atë që është e drejtë në sytë e mi dhe për të respektuar statutet dhe dekretet e mia, ashtu si bëri ati i tij, Davidi.

Luka 11:15 ALB Bible Verse Image
Luka 11:15 (ALB) »
Por disa nga ata thanë: “Ai i dëbon demonët nëpërmjet Beelzebubit, princit të demonëve.”

Mateu 12:24 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:24 (ALB) »
Por farisenjtë, kur e dëgjuan këtë, thanë: “Ky i dëbon demonët vetëm me fuqinë e Beelzebubit, princit të demonëve.”

Gjyqtarët 11:24 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 11:24 (ALB) »
A nuk zotëron ti atë që Kemoshi, zoti yt, të ka dhënë në zotërim? Kështu edhe ne do të zotërojmë vendin e atyre që Zoti ka dëbuar para nesh.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Kings 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Kings 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Kings 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Kings 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Kings 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Rois 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Könige 1:2 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
2 राजे 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
2 રાજાઓ 1:2 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלכים ב 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Reis 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Các Vua 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Reyes 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Re 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 下 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 下 1:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Kungaboken 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
4 Царств 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 царів 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Királyok 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
4 Царе 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀下 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Kongebok 1:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »