2 Királyok 1:2 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Királyok 1:2 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Királyok 1:2 KAR

És mikor Akházia kibukott az õ felházának korlátján Samariában, és megbetegedék, követeket külde el, a kiknek azt parancsolá: Menjetek el, kérdjetek tanácsot a Baálzebubtól, az Ekron istenétõl, hogy meggyógyulok-é e betegségbõl?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Királyok 1:2 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Királyok 1:2 KAR Desktop Wallpaper - És mikor Akházia kibukott az õ felházának - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Királyok 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Királyok 1:2 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Márk 3:22 KAR Bible Verse Image
Márk 3:22 (KAR) »
Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálembõl jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket.

2 Királyok 1:16 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 1:16 (KAR) »
És szóla néki: Ezt mondja az Úr: A miért követeket küldöttél tanácsot kérdeni Baálzebubhoz, Ekron istenéhez, mintha nem volna Izráelben Isten, a kinek a beszédébõl tanácsot kérdhetnél: azért fel nem kelsz ez ágyból, a melyben fekszel, hanem kétség nélkül meghalsz.

Máté 10:25 KAR Bible Verse Image
Máté 10:25 (KAR) »
Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az õ Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az õ házanépét?!

2 Királyok 8:7 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 8:7 (KAR) »
És Elizeus elment Damaskusba, Benhadád pedig, Siria királya beteg volt, és hírül adák néki, mondván: Az Isten embere ide jött.

Ézsaiás 37:19 KAR Bible Verse Image
Ézsaiás 37:19 (KAR) »
És isteneiket tûzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kõ; így veszthették el azokat.

Ézsaiás 37:12 KAR Bible Verse Image
Ézsaiás 37:12 (KAR) »
Hát megszabadíták-é azokat a népek istenei, a melyeket eleim elpusztítának? Gózánt, Háránt, Resefet és Telassárban Eden fiait?

2 Királyok 1:3 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 1:3 (KAR) »
Az Úrnak angyala pedig szóla Thesbites Illésnek: Kelj fel, menj el eleibe a Samariabeli király követeinek, és szólj nékik: Nincs-é Isten Izráelben, hogy Baálzebubhoz, az Ekron istenéhez mentek tanácsot kérdeni?

2 Királyok 1:6 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 1:6 (KAR) »
És felelének néki: Egy férfiú jöve elõnkbe, és monda nékünk: Menjetek el, térjetek vissza a királyhoz, a ki titeket elküldött, és mondjátok meg néki: Ezt mondja az Úr: Nincs-é Izráelben Isten, hogy te Baálzebubhoz, Ekron istenéhez küldesz tanácsot kérdeni? Azért az ágyból, a melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz.

1 Királyok 11:33 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 11:33 (KAR) »
Még pedig azért, mert elhagytak engem, és imádták Astoretet, a Sídonbeliek istenét, és Kámost, a Moábiták istenét, és Milkomot, az Ammon fiainak istenét, és nem jártak az én utaimban, hogy azt cselekedték volna, a mi tetszett volna az én szemeimnek: az én rendelésimet és végzéseimet, a mint Dávid, az õ atyja.

Lukács 11:15 KAR Bible Verse Image
Lukács 11:15 (KAR) »
Némelyek pedig azok közül mondának: A Belzebúb által, az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket.

Máté 12:24 KAR Bible Verse Image
Máté 12:24 (KAR) »
A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem ûzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.

Bírák 11:24 KAR Bible Verse Image
Bírák 11:24 (KAR) »
Hát nem úgy van-é, hogy a mit bírnod adott néked Kámos, a te istened, azt bírod? Mi meg mindazoknak örökségét bírjuk, a kiket az Úr, a mi Istenünk ûzött ki mi elõlünk.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Kings 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Kings 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Kings 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Kings 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Kings 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Rois 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Könige 1:2 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
2 राजे 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
2 રાજાઓ 1:2 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלכים ב 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Reis 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Các Vua 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Reyes 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Re 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 下 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 下 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Mbretërve 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Kungaboken 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
4 Царств 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 царів 1:2 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
4 Царе 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀下 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Kongebok 1:2 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »