Ámos 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ámos 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper

Ámos 1:1 KAR

Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról,] a miket Izráel felõl látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendõvel a földindulás elõtt.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ámos 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jóel 3:21 (KAR)
Next Verse
Ámos 1:2 (KAR) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ámos 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ámos 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ámos 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zakariás 14:5 KAR Bible Verse Image
Zakariás 14:5 (KAR) »
És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, a mint futottatok a földindulás elõl Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljõ az Úr, az én Istenem, [és ]minden szent vele.

Ámos 7:14 KAR Bible Verse Image
Ámos 7:14 (KAR) »
És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek;

Jeremiás 6:1 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 6:1 (KAR) »
Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálembõl, és fújjatok kürtöt Thekoában, és tûzzetek ki zászlót Beth-Hakkeremben; mert veszedelem fenyeget észak felõl és nagy romlás!

Zsoltárok 78:70 KAR Bible Verse Image
Zsoltárok 78:70 (KAR) »
És kiválasztá Dávidot, az õ szolgáját, és elhozá õt a juhok aklaiból.

2 Krónika 20:20 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 20:20 (KAR) »
És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan,] megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerõsíttettek; bízzatok az õ prófétáiban, és szerencsések lesztek!

2 Krónika 11:6 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 11:6 (KAR) »
Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát,

2 Krónika 26:1 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 26:1 (KAR) »
Akkor elõhozván az egész Júda nemzetsége Uzziást (ki tizenhat esztendõs vala), királylyá tevék õt az õ atyja Amásia helyett.

1 Királyok 19:19 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 19:19 (KAR) »
És õ elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint szántott tizenkét járom ökörrel, és õ maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az õ palástját reá veté.

2 Sámuel 14:2 KAR Bible Verse Image
2 Sámuel 14:2 (KAR) »
Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata onnét egy asszonyt, ki igen eszes vala, és monda néki: Kérlek tetessed, mintha nagy keserûséged volna, és öltözzél fel gyászruhába, és olajjal se kend meg magadat; és légy olyan, mint aféle asszony, ki sokáig siratta halottját.

Máté 1:8 KAR Bible Verse Image
Máté 1:8 (KAR) »
Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

Mikeás 1:1 KAR Bible Verse Image
Mikeás 1:1 (KAR) »
Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felõl.

Ámos 7:9 KAR Bible Verse Image
Ámos 7:9 (KAR) »
Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dõlnek Izráel szent helyei; és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
Louis Segond 1910 (LSG) French Bible
Amos 1:1 (LSG) »
Luther Bible 1912 (LUTH1912) German Bible
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Indian Revised Version (HINIRV) Hindi Bible
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Indian Revised Version (PANIRV) Punjabi Bible
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Indian Revised Version (BENIRV) Bengali Bible
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Indian Revised Version (TAMIRV) Tamil Bible
ஆமோஸ் 1:1 (TAMIRV) »
Arabic Van Dyck (AVD) Arabic Bible
عَامُوس 1:1 (AVD) »
Modern Hebrew Bible (HEB)
עמוס 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible 1923 (VIE)
A-mốt 1:1 (VIE) »
Reina-Valera Antigua 1909 (RVA) Spanish Bible
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Riveduta Bible 1927 (RIV) Italian Bible
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified Bible (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional Bible (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible 1930 (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »