Amosi 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture

Amosi 1:1 ALB

Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, që pati vegime për Izraelin, në kohën e Uziahut, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit, birit të Joasit, mbret i Izraelit, dy vjet para tërmetit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Joeli 3:21 (ALB)
Next Verse
Amosi 1:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Amosi 1:1 ALB - Fjalë të Amosit, një nga barinjtë e Tekoas, - Bible Verse Picture
View New Tab

Amosi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zakaria 14:5 ALB Bible Verse Image
Zakaria 14:5 (ALB) »
Atëherë ju do të ikni nëpër luginën e maleve të mi, sepse lugina e maleve do të shtrihet deri në Atsal; po, do të ikni ashtu si keni ikur përpara tërmetit gjatë ditëve të Uziahut, mbretit të Judës; kështu Zoti, Perëndia im do të vijë, dhe gjithë të shenjtit e tij do të jenë me ty.

Amosi 7:14 ALB Bible Verse Image
Amosi 7:14 (ALB) »
Atëherë Amosi u përgjigj dhe i tha Amatsiahut: "Unë nuk isha profet as bir profeti, por isha bari dhe rrisja fiq egjipti.

Jeremia 6:1 ALB Bible Verse Image
Jeremia 6:1 (ALB) »
"O bij të Beniaminit, kërkoni një strehë jashtë Jeruzalemit. I bini borisë në Tekoa dhe ngrini një sinjal zjarri në Beth-kerem, sepse nga veriu po vjen një gjëmë, një shkatërrim i madh.

Psalmet 78:70 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:70 (ALB) »
Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve,

2 Kronikave 20:20 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 20:20 (ALB) »
Mëngjesin vijues u çuan shpejt dhe u nisën për në shkretëtirën e Tekoas; ndërsa po viheshin për rrugë, Jozafati, duke qëndruar në këmbë, tha: Dëgjomëni, o Judë, dhe ju banorë të Jeruzalemit! Besoni Zotin, Perëndinëë tuaj, dhe do të jeni të fortë; besoni profetët e tij dhe do të keni mbarësi".

2 Kronikave 11:6 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 11:6 (ALB) »
Ai ndërtoi Betlemin, Etamin, Tekoan,

2 Kronikave 26:1 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 26:1 (ALB) »
Pastaj tërë populli i Judës mori Uziahun, që ishte atëherë gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe e bëri mbret në vend të atit të tij, Amatsiahut.

1 Mbretërve 19:19 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 19:19 (ALB) »
Elia u nis që andej dhe gjeti Eliseun, birin e Shafatit, ndërsa lëronte me dymbëdhjetë pendë qe para tij, dhe ai vetë gjendej me pendën e dymbëdhjetë. Elia i kaloi afër dhe i hodhi sipër mantelin e tij.

2 Samuelit 14:2 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 14:2 (ALB) »
Kështu Joabi dërgoi dikë në Tekoa dhe solli që andej një grua të urtë, së cilës i tha: "Bëj sikur mban zi dhe vish një palë rroba zije; mos u lyej me vaj, por sillu si një grua që qan prej kohe një të vdekur.

Mateu 1:8 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:8 (ALB) »
Asait i lindi Jozafati; Jozafatit i lindi Jorami; Joramit i lindi Ozia.

Mikea 1:1 ALB Bible Verse Image
Mikea 1:1 (ALB) »
Fjala e Zotit që iu drejtua Mikeas, Morashtitit, në ditët e Jothamit, të Açazit dhe të Ezekias, mbretër të Judës, dhe i cili pati vegim rreth Samarias dhe Jeruzalemit.

Amosi 7:9 ALB Bible Verse Image
Amosi 7:9 (ALB) »
Vendet e larta të Isakut do të prishen dhe shenjtëroret e Izraelit do të shkatërrohen; unë do të ngrihem me shpatë kundër shtëpisë së Jeroboamit".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »